Ansøgningsrunder

Søg op til 300.000 euro til at styrke kreativitet og innovation inden for uddannelsesområdet

2. september 2020

Større innovation og kreativitet i uddannelsessektoren er blevet et fokusområde hos Europa-Kommissionen i lyset af Covid 19-pandemien. Derfor er der nu afsat ekstra midler til området, og det betyder, at aktører, der beskæftiger sig med ungdom, skole og voksenuddannelse, nu søge om op til 300.000 euro i støtte.

Covid 19-pandemien har givet en række nye udfordringer, således også i uddannelsessektoren. Det er grunden til, at Kommissionen nu har besluttet at øremærke ekstra Erasmus+ midler til strategiske partnerskaber. Disse partnerskaber skal have fokus på udvikling af færdigheder og inklusion gennem kreativitet og kunst.

Formål med partnerskaberne

Der er følgende formål med de strategiske partnerskaber:

  • At styrke tværgående samarbejde med fokus på kreativitet, europæisk medborgerskab og kulturel bevidsthed for alle borgere
  • At engagere organisationer inden for formel og uformel uddannelse til at styrke nuværende og kommende generationer – uanset social og kulturel baggrund – i at være succesfulde innovatører i deres lokalmiljøer
  • At udruste unge såvel som voksne med de værktøjer og kompetencer, der er nødvendige for at komme med kreative og innovative løsninger på samfundsmæssige udfordringer.

Hvem kan søge? 

Såvel offentlige som private organisationer, institutioner og virksomheder med relation til ungdom, skole og voksensektoren, og som er aktive inden for den kulturelle og kreative verden, har mulighed for at søge støtteEksempler på, hvem der kan ansøge, er uddannelsesinstitutioner, non-profit organisationeroffentlige eller privat virksomheder samt offentlige myndigheder/institutioner. 

Det er et krav, at ansøger er etableret i et Erasmus+ programland. Se en fuld liste over programlandene på linket her.  Ansøger søger på vegne af de partnere, som indgår i det strategiske partnerskab, og der kan maksimalt søges om 300.000 euro. 

Hvem kan være partnere? 

Enhver offentlig eller privat organisation, institution eller virksomhed, som er etableret i et Erasmus+ programland eller partnerland, kan indgå i det strategiske partnerskab. 

Hvor mange skal være med? 

Det strategiske partnerskab skal bestå af minimum tre partnere fra tre forskellige programlande. Der er ingen øvre grænse for antallet af partnere, men der gives dog maksimum tilskud til ti i alt. 

Eksempler på aktiviteter 

Aktiviteter i forbindelse med projektet kan blandt andet være: 

  • Aktiviteter der fremmer aktivt medborgerskab og social integration gennem kunst, især blandt unge 
  • Aktiviteter der fremmer iværksætteri (herunder socialt iværksætteri) med henblik på kultur og kreativitet 
  • Udvikling af læringsværktøjer og ressourcer, der fremmer kreativitet, kultur og multikulturalisme.

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge om midler er den 29. oktober kl. 12.00.

Du kan ansøge via linket her. EU Login er påkrævet – har du endnu ikke sådan et, kan du oprette et på samme link.

Få yderligere information på webinar

Alle interesserede inviteres desuden til webinar hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse den 7. september 2020 kl. 14.30-16.00. Tilmeldingsfristen er fredag den 4. september 2020 kl. 12.00, og du kan både læse nærmere og tilmelde dig webinaret på linket her.  

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA