Ansøgningsrunder

Søg til udveksling af kunstnere og professionelle kulturaktører

1. maj 2019

Er du kunstner eller kulturaktør og overvejer du at søge midler til udveksling i udlandet? Så kan du nu ansøge EU’s nye mobilitetsmulighed i-Portunus. I-Portunus er et Creative Europe-projekt, som et forsøg på en mobilitetsordning for kunsterne og kulturfolk.

CDEU’s to kulturkonsulenter Julie og Lone står klar til at hjælpe

TRE INDKALDELSER – HVORNÅR?

Fra april til september 2019 udsender i-Portunus-programmet tre indkaldelser, hvor der vil blive ydet støtte til 350-500 kortsigtede mobiliteter (15-85 dage) mellem 15. juni og 31. december 2019 inden for de lande, som er med i EU´s Creative Europe-program.

15. maj 2019 kl. 18.00 er første indkaldelse.

TILSKUD

Du kan opnå følgende tilskud:

15 til 29 dage: 1,500 euros

30 til 59 dage: 2,400 euros

60 til 84 dage: 3,000 euros

85-dage (max): 3,400 euros

KRAV TIL DELTAGELSE

Kunstnere og professionelle kulturaktører over 18 år, der arbejder inden for performing og visuel arts uanset uddannelses- og erfaringsniveau, og som har bopæl i et land, der deltager i Creative Europe-programmet.

Mobilitetsprojekterne skal have et specifikt, veldefineret formål, såsom at udvikle internationalt samarbejde, at engagere sig i professionel udvikling, at præsentere sit arbejde eller tidl. projekter for andre lande og i den forbindelse, udvikle nye projekter.

HVORDAN ANSØGER JEG?

Du kan ansøge på my.i-portunus.eu inden den angivne tidsfrist for indkaldelsen.

Du skal levere følgende oplysninger:

  • Personlige detaljer
  • Uddannelse
  • Erhvervserfaring
  • Detaljer om din planlagte mobilitet (datoer, destination, transportform)
  • Oplysninger om dit projekt (beskrivelse, behov for mobilitet, forberedelse, effekt)

 

Samt følgende dokumenter (i PDF-format):

  • CV (1 side)
  • En portefølje (maks. 10 sider)
  • Relevante dokumenter, der støtter din mobilitetsplan, for eksempel: invitationer, mødebekræftelser, aftaler om co-production mv. (Maks. 5 sider)
  • En underskrevet Declaration of Honour, hvor du bekræfter din berettigelse til at ansøge og angiver, at du ikke er omfattet af udelukkelseskriterierne.
  • Du kan finde flere oplysninger om tilmeldingskrav her.

 

Du kan læse meget mere om i-Portunus programmet her.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Julie Sand Jørgensen
EU-rådgiver
Kultur og uddannelse