Ansøgningsrunder

Søg til udveksling af kunstnere og professionelle kulturaktører

1. maj 2019

Er du kunstner eller kulturaktør og overvejer du at søge midler til udveksling i udlandet? Så kan du nu ansøge EU’s nye mobilitetsmulighed i-Portunus. I-Portunus er et Creative Europe-projekt, som et forsøg på en mobilitetsordning for kunsterne og kulturfolk.

CDEU’s to kulturkonsulenter Julie og Lone står klar til at hjælpe

TRE INDKALDELSER – HVORNÅR?

Fra april til september 2019 udsender i-Portunus-programmet tre indkaldelser, hvor der vil blive ydet støtte til 350-500 kortsigtede mobiliteter (15-85 dage) mellem 15. juni og 31. december 2019 inden for de lande, som er med i EU´s Creative Europe-program.

15. maj 2019 kl. 18.00 er første indkaldelse.

TILSKUD

Du kan opnå følgende tilskud:

15 til 29 dage: 1,500 euros

30 til 59 dage: 2,400 euros

60 til 84 dage: 3,000 euros

85-dage (max): 3,400 euros

KRAV TIL DELTAGELSE

Kunstnere og professionelle kulturaktører over 18 år, der arbejder inden for performing og visuel arts uanset uddannelses- og erfaringsniveau, og som har bopæl i et land, der deltager i Creative Europe-programmet.

Mobilitetsprojekterne skal have et specifikt, veldefineret formål, såsom at udvikle internationalt samarbejde, at engagere sig i professionel udvikling, at præsentere sit arbejde eller tidl. projekter for andre lande og i den forbindelse, udvikle nye projekter.

HVORDAN ANSØGER JEG?

Du kan ansøge på my.i-portunus.eu inden den angivne tidsfrist for indkaldelsen.

Du skal levere følgende oplysninger:

  • Personlige detaljer
  • Uddannelse
  • Erhvervserfaring
  • Detaljer om din planlagte mobilitet (datoer, destination, transportform)
  • Oplysninger om dit projekt (beskrivelse, behov for mobilitet, forberedelse, effekt)

 

Samt følgende dokumenter (i PDF-format):

  • CV (1 side)
  • En portefølje (maks. 10 sider)
  • Relevante dokumenter, der støtter din mobilitetsplan, for eksempel: invitationer, mødebekræftelser, aftaler om co-production mv. (Maks. 5 sider)
  • En underskrevet Declaration of Honour, hvor du bekræfter din berettigelse til at ansøge og angiver, at du ikke er omfattet af udelukkelseskriterierne.
  • Du kan finde flere oplysninger om tilmeldingskrav her.

 

Du kan læse meget mere om i-Portunus programmet her.