God historie

”Som kommune bliver vi nødt til at være ordentligt repræsenteret i EU”

7. oktober 2019

Favrskov Byråd har sammen med fem embedsmænd netop været igennem et særdeles kompakt program på deres studietur til Bruxelles. Det faglige program var tilrettelagt af CDEU og bød på livlige debatter om blandt andet Danmarks placering i et nyt Europa. Nu ser borgmester Nils Borring (A) frem til at bruge den opdaterede viden i byrådets fremtidige arbejde.

Favrskovs besøgsgruppe foran EU-Kommissionen i Bruxelles

Ørerne var spidsede og spørgsmålene skarpe gennem hele det tætpakkede program, som Favrskov Kommune fulgte på deres besøg i Bruxelles, der lå fra søndag den 29. september til tirsdag den 1. oktober.

”Turen har givet os inspiration til det videre arbejde i både udvalg og byråd. Det er vigtigt, at vi i kommunen er opdaterede på, hvordan vi bedst arbejder med de muligheder, som det europæiske samarbejde giver os,” fortæller borgmester i Favrskov Kommune, Nils Borring.

EU påvirker de kommunale beslutninger

Første dag af det faglige program bød på et oplæg hos Danmarks Faste Repræsentation i EU, møde med en rådgiver fra Margrete Vestagers kabinet og besøg hos Kommunernes Landsforenings (KL’s) Bruxelles-kontor.

Gennem de mange oplæg og besøg har vi fået en øget viden om de internationale perspektiver i kommunalpolitik, og vi er i hvert fald blevet klogere på, hvordan vores interesser varetages hernede.

CDEU’s sundhedskonsulent, Maria Heilskou Pedersen, fortæller Favrskov om EU-mulighederne inden for sundhedsområdet.

Særligt besøget hos KL udpenslede EU’s betydning i kommunal sammenhæng: KL-analyser fra 2011 og 2014 viser, at EU har direkte eller indirekte påvirkning på cirka 50 procent af punkterne på kommunalbestyrelses-dagsordenerne.

”Med den store indvirkning, som EU har på kommunale kerneopgaver som erhverv, miljø, arbejdsmarked og digitalisering, bliver vi som kommuner nødt til at være ordentligt repræsenterede i EU. Gennem de mange oplæg og besøg har vi fået en øget viden om de internationale perspektiver i kommunalpolitik, og vi er i hvert fald blevet klogere på, hvordan vores interesser varetages hernede,” fortæller Nils Borring.

Favrskov-virksomheder repræsenteret i Bruxelles

”Udviklingen af de mange virksomheder, vi har i Favrskov Kommune, er højt på dagsordenen hos os. Vi skal være sikre på, at de også tilgodeses i europæisk sammenhæng, og derfor var det godt at høre en repræsentant fra Dansk Erhverv, der eksempelvis repræsenterer Frode Laursen, som har hovedkontor i Vitten,” siger Nils Borring efter oplæggene ved EU-kontorerne for Dansk Erhverv og Finans Danmark, der fyldte formiddagen på dag to af det faglige program.

Samme eftermiddag besøgte gruppen to af de danske medlemmer af Europa-Parlamentet, nemlig Asger Christensen (V) og Niels Fuglsang (A), der fortalte om deres prioriteter som nyvalgte MEP’er. Mødet var også et glædeligt gensyn, idet flere af byrådsmedlemmerne havde assisteret i de to politikeres valgkampagner.

Fra Brexit til Favrskov

Turen blev afrundet med en opdatering på Brexit-situationen ved Dr. Fabian Zuleeg fra European Policy Centre.

”Brexit er et af de mest omtalte politiske emner lige nu, og det har allerede stor indflydelse på mange områder – også i Favrskov. Situationen ændrer sig konstant. Oplægget gav os en god, ærlig opdatering på meget af det, der er foregået, og hvad der muligvis kan komme til at ske. Selvom det er en umulig opgave at forudsige noget som helst, som situationen er lige nu,” afslutter Nils Borring.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling