God historie

SorTex: Bæredygtig Herning og Herning Kommune vil genanvende meget mere tekstilaffald

24. maj 2024

Når de danske kommuner indsamler tekstilaffald med henblik på genbrug, ender en stor del med at blive kasseret. Det vil et nyt konsortium med Bæredygtig Herning og Herning Kommune i spidsen nu lave om på. Sammen med Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, VIA University College, virksomheden NewRetex og en række svenske partnere arbejder de sammen i projektet SorTex om at søge EU-støtte til et projekt, som skal øge indsamling, genbrug og genanvendelse af tekstilaffald og dermed styrke den cirkulære økonomi for tekstilaffald. CDEU har været med hele vejen i projektets udvikling og har, med projektlederens ord, givet et ’fantastisk og uvurderligt bidrag til projektet.’

I Danmark er vi foran, når det kommer til indsamling af tekstilaffald. Selv om det først i 2025 bliver et lovkrav fra EU’s side, at tekstilaffald skal indsamles, så gør de danske kommuner allerede i dag netop det. Men der er en stor udfordring: En rigtig stor del af de tekstiler, der indsamles, er af en meget svingende kvalitet, og de fleste af dem eksporteres derfor til udviklingslande og ender enten på deponi eller brændes.

Fokus på forsortering

Det er det scenarie, som det nye konsortium SorTex vil lave om på. Konsortiet ledes af Bæredygtig Herning og Herning Kommune, og fra Bæredygtig Herning fortæller projektleder Tennae Rix Kristensen:

  • Ifølge affaldshierarkiet, så skal affaldsressourcer så vidt som muligt genbruges, som de er, og alternativt skal de genanvendes til nye produkter. Men der er det problem, at der ikke eksisterer skalérbare metoder til sortering af tekstiler, som kan placere tekstilaffald på det rette niveau i affaldshierarkiet og dermed sikre, at tekstilet genanvendes så højt oppe i hierarkiet som muligt. Derfor fokuserer vi i SorTex på forsortering som nøglen, der skal forbinde indsamlingen af tekstilaffald med implementering af affaldshierarkiet, fortæller Tennae Rix Kristensen.

Vi fokuserer i SorTex på forsortering som nøglen, der skal forbinde indsamlingen af tekstilaffald med implementering af affaldshierarkiet – Tennae Rix Kristensen, projektleder, Bæredygtig Herning

Et enkelt stykke vådt tøj kan ødelægge alt

Effektiv forsortering skal sikre, at tekstilaffaldet genbruges eller genanvendes frem for at ende på en losseplads. CDEU’s erhvervskonsulent, Thomas Steen Hansen, fortæller:

  • Der findes masser af måder at genanvende gamle tekstiler på, men ikke, hvis de er i virkelig dårlig stand. For eksempel kan et enkelt stykke vådt tøj i en tøjcontainer gøre, at hele containerens indhold bliver ramt af mug, og det gør tekstilerne ubrugelige. Hvis man derimod forsorterer, kan en meget stor andel af tekstilerne genanvendes: En stor del af tøjet kan sælges igen fra genbrugsbutikker, mens andre tekstiler kan repareres eller sys om, hvilket bl.a. sociale tilbud ofte gør – og andre tekstiler igen kan blive spundet til nye garner via maskinsortering.

Et enkelt stykke vådt tøj i en tøjcontainer kan gøre, at hele containerens indhold bliver ramt af mug, og det gør tekstilerne ubrugelige. Hvis man derimod forsorterer, kan en meget stor andel af tekstilerne genanvendes – Thomas Steen Hansen, EU-konsulent ved CDEU

Virksomhed efterlyste selv ny sorteringsordning

Maskinsortering af tekstiler med henblik på at spinde nye garner er netop, hvad den midtjyske virksomhed NewRetex beskæftiger sig med. Det var denne virksomhed, der sidste forår på et møde med Thomas Steen Hansen om EU-fundingmuligheder efterlyste en ny sorteringsordning på kommunalt niveau, så de indsamlede tekstiler kunne genanvendes i langt højere grad, end tilfældet er i dag, frem for at ende på lossepladsen.

NewRetex pegede selv på Herning som en oplagt kommune til at gå forrest med at lave en forsorteringsordning, idet firmaet kender godt til Hernings lange og stolte tradition som tekstilby, og idet Herning på sin side gerne vil fastholde og fremtidssikre sin lange tradition som tekstilby ved at tiltrække nye samarbejdspartnere inden for tekstilindustrien.

CDEU: ’Et fantastisk og uvurderligt bidrag til projektet’

Thomas Steen Hansen rakte derfor ud til Bæredygtig Herning og Herning Kommune og hjalp bl.a. med at finde rette EU-program og sammensætte konsortiet. Han har været tilknyttet projektet lige siden:

  • Thomas’ støtte i projektudviklingen, etablering af konsortium og vejledning i det hele taget i forhold til, hvordan man leder og koordinerer arbejdet i udviklings- og ansøgningsfasen, har været et fantastisk og uvurderligt bidrag til projektet, lyder det fra Tennae Rix Kristensen.

Thomas’ støtte i projektudviklingen, etablering af konsortium og vejledning i det hele taget i forhold til, hvordan man leder og koordinerer arbejdet i udviklings- og ansøgningsfasen, har været et fantastisk og uvurderligt bidrag til projektet – Tennae Rix Kristensen, projektleder, Bæredygtig Herning

God grund til at se mod EU for støtte

I SorTex samles aktører fra alle led i værdikæden, herunder kommuner, virksomheder, erhvervsråd og vidensinstitutioner. Målet er i fællesskab at udvikle tilgange til forsortering, som kan fungere i en nordisk kontekst, og som har specifikt fokus på samspil mellem tekstilindsamling og potentialer for genbrug og genanvendelse i en cirkulær økonomi.

Partnerne kommer fra både Danmark og Sverige, og der arbejdes frem mod at søge støtte fra EU-programmet Interreg ØKS, som støtter samarbejder over grænserne i Skandinavien. At det netop er EU, der kigges mod for funding, er der god grund til:

  • EU har det som et lovkrav, at tekstilaffald skal indsamles alle steder i EU senest i 2025. Som nævnt gør Danmark det allerede, mens Sverige ikke gør det endnu. Derfor har de danske partnere noget volumen og nogle erfaringer, de kan bidrage med i projektet, og som Sverige og resten af EU-landene kan gøre brug af, når de nye regler for indsamling af tekstilaffald træder i kraft ganske snart i hele EU, lyder det fra Thomas Steen Hansen.

’At arbejde på tværs af grænserne vil være mere effektfuldt end i nationale siloer’

Fra Sverige er Wargön Innovation med som koordinerende partner. Wargön Innovation er et innovationsmiljø for cirkulær økonomi, der har særligt fokus på tekstilsortering, og som dermed en stærk partner for projektet, og herfra lyder det fra Joel Arnoldsson, Innovation Manager:

  • Hos Wargön Innovation ser vi også frem til projektet. At arbejde på tværs af grænserne med vores danske modparter om, hvordan man optimerer infrastruktur, metoder og implementerer nye teknologier og forretningsmodeller, vil være mere effektfuldt end at gøre det i nationale siloer.

At arbejde på tværs af grænserne med vores danske modparter om, hvordan man optimerer infrastruktur, metoder og implementerer nye teknologier og forretningsmodeller, vil være mere effektfuldt end at gøre det i nationale siloer – Joel Arnoldsson, Innovation Manager, Wargön Innnovation

Bred lokal forankring

SorTex bygger oven på erfaringer fra tidligere projekter og stærke, lokale samarbejder i området, herunder Lifestyle & Design Cluster og deres arbejde bl.a. i Tekstilsymbiose Herning. Lifestyle & Design Cluster er sammen med CLEAN Cluster en del af SorTex projektets Advisory Board, som via medlemmernes erfaring og ekspertise på området støtter projektet med bl.a. strategisk rådgivning, netværk og løbende evaluering.

Partnere i SorTex

Fra Danmark: Bæredygtig Herning, Herning Kommune, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, VIA University College og virksomheden NewRetex.

Fra Sverige: Wargön Innovation (koordinerende partner), Borås Energi och Miljö AB, Göteborg Kommune, Svenljunga Kommune, Trollhättan Energi Aktiebolag, Vänersborgs Kommune, Sysav og virksomheden Cyclothe.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv og Vækst