Ansøgningsrunder

Større byer: Få EU-støtte til jeres grønne byudvikling

19. februar 2020

EU’s Regionalfond ønsker at støtte bæredygtig, grøn byudvikling og har derfor afsat tæt ved 20 mio. kr. til indsatser, der kan byde ind med bæredygtige løsninger på miljømæssige udfordringer i store og mellemstore byer.

Der er hårdt pres på de store og mellemstore byer i Danmark, som tiltrækker flere og flere mennesker. Konsekvensen af urbaniseringen er udfordringer af både social-, klima- og miljømæssig karakter, herunder bl.a. et større ressourceforbrug og en større udledning af drivhusgasser i byerne. I takt med urbaniseringen er det derfor nødvendigt, at der fokuseres på at udvikle byerne på en mere bæredygtig og mere ’smart’ facon, ligesom der er behov for helhedstænkning.

Indkaldelse aktuel for Aarhus, Randers, Horsens, Vejle, Herning, Silkeborg, Viborg og Holstebro

Dette er baggrunden for, at det nu er muligt for mellemstore og store danske byer med over 30.000 indbyggere at søge om at få del i de ca. 18-19 mio. kr. i EU-medfinansiering til fremme af bæredygtig, grøn byudvikling. I Midtjylland er indkaldelsen dermed aktuel for Aarhus, Randers, Horsens, Vejle, Herning, Silkeborg, Viborg og Holstebro. Midlerne kommer fra Regionalfonden og skal modsvares af et mindst lige så stort beløb i national medfinansiering.

Mål: Flere innovative SMV’er og reduktion af energiforbruget

Effekten af indsatsen skal være flere innovative SMV’er og reduktion af energiforbruget i byerne via smarte og bæredygtige løsninger på byernes miljømæssige udfordringer. Midlerne gives konkret til implementering af ’grønne’ dele af en kommunes helhedsorienterede bystrategi.

Hvad kan kommunen opnå støtte til?

Der kan opnås støtte til smarte og bæredygtige metoder og/eller teknologier til løsninger på miljømæssige udfordringer, og ansøger (kommunen) skal udvælge to konkrete projekter, som der søges støtte til at implementere. De to projekter skal overordnet være skitseret i kommunens helhedsorienterede bystrategi.

Eksempler på indsatser, der støttes:

– Effektiv håndtering af vand i byer gennem smarte byløsninger, ny miljøteknologi og teknologiudvikling.

– Affaldshåndtering og forebyggelse i byerne (ressourceanvendelse og genanvendelse – f.eks. ved byers cradle to cradle (kredsløb)).

Først-til-mølle og ingen deadline

Midlerne uddeles efter først-til-mølle-princippet, og der er ingen ansøgningsfrist, men projekterne skal være afsluttet senest 30. september 2022.

Yderligere info og ansøgning

Læs mere om indkaldelsen og om ansøgningsproceduren på linket her: ’Smart Urban Innovation – Indkaldelse af ansøgninger til puljen om bæredygtig, grøn byudvikling’.

Spørgsmål?

Interesserede kommuner kan få besvaret spørgsmål ved kontakte Tina Raaby Jensen fra Erhvervsstyrelsen, e-mail tinraa@erst.dk, eller telefonnr. 3529 1729.