Gode historier

Stor deltagelse i workshop om EU-støtte til SMV’er

15. juni 2016

Torsdag d. 9 juni løb den første af to workshops, der omhandler EU’s støttemuligheder for midtjyske små- og mellemstore virksomheder af stablen.

Workshoppen blev afholdt i regi af iMidt og udover Central Denmark EU Office var Business Region Midtvest også samarbejdspartner på eventen. Det fandt sted i Herning og i alt deltog 50 personer fra ca. 30 virksomheder.

Der var fem oplægsholdere på programmet, der alle er eksperter inden for hver deres område. Workshoppen startede med en kort introduktion til arrangementet og samarbejdspartnerne, og herefter fortalte Kenneth Glarbo Andersen fra konsulentfirmaet Innovayt, om mulighederne i Horizon 2020 og specifikt om SMV-instrumentet og europæiske erhvervsphd’er. Herefter fulgte et oplæg af Jens Peter Vittrup fra Innovationsfonden, som fortalte om Eurostars-programmet, der primært henvender sig til forskningsaktive virksomheder. De første to oplæg førte direkte videre til CDEU’s oplæg omkring, hvordan vi hjælper virksomheder med at søge EU-finansiering – nemlig vores gratis iFacilitator-forløb. Dette oplæg stod Sarah Eline Hansen og vores nye medarbejder, Thomas Steen Hansen, for. Dernæst fortalte Allan Kondrup Jensen fra Væksthus Midtjylland, om deres forskellige programmer, og hvordan de arbejder med at få virksomheder til at vækste og se nye muligheder. Workshoppens sidste indlæg blev holdt af Kim Bertelsen, direktør i Herning-virksomheden Global Lightning Protection Services (GLPS), som fortalte en virksomheds synspunkt på, hvordan processen havde været med at søge EU-støtte. GLPS har modtaget EU-støtte af flere omgange og opfordrer klart andre virksomheder til at prøve, da det slet ikke er så besværligt, som det nogle gange kan lyde.

Workshoppen blev afsluttet med individuelle rådgivningssamtaler, som ca. en tredjedel af de fremmødte virksomheder benyttede sig af.

Vi har efterfølgende været i kontakt med et stort antal workshopdeltagerne, og vi glæder os til at se, hvor mange EU-projekter, der kommer ud af dette.

Til efteråret afholder vi endnu en workshop – denne gang i samarbejde med Business Region Aarhus. Dato og sted vil blive meldt ud efter sommeren.

For info om EU’s programmer til virksomheder kan I læse mere her:

Derudover er I altid velkomne til at kontakte Central Denmark EU Office for yderligere råd og vejledning.