God historie

Succesfuldt første Erasmus+netværksmøde afholdt i Horsens

16. marts 2022

Over 30 Erasmus+entusiaster fra uddannelsesinstitutioner over hele Midtjylland var mødt op til sparring og erfaringsudveksling, da vi i sidste uge sammen med Region Midtjylland holdt vores første Erasmus+netværksmøde. Der var bred opbakning til at gentage succesen, og målet er at opbygge et uformelt netværk af Erasmus+interesserede, der kan mødes flere gange om året. Interesserede er velkomne!

International koordinator Anne Blum fra Skanderborg Gymnasium holder oplæg på Erasmus+netværksmødet den 7. marts i Horsens

Erasmus+netværksmødet blev afholdt i Horsens den 7. marts, og det var lavet i tæt samarbejde mellem CDEU og uddannelsesteamet under Regional Udvikling, Region Midtjylland. Til mødet blev deltagerne først præsenteret for en række inspirerende oplæg, hvorefter de deltagende selv blev aktiveret:

  • Først var der vidensoplæg fra EU’s Generaldirektorat for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur, og derpå fulgte et oplæg fra international koordinator Anne Blum ved Skanderborg Gymnasium. Gymnasiet er med i flere EU-projekter, og Anne Blum talte både om de gode og om de mindre gode oplevelser med Erasmus+programmet. Derefter var det tid til, at deltagerne selv skulle bidrage med deres erfaringer i workshopdelen, fortæller CDEU’s uddannelseskonsulent, Elena Nielsen.

Mangler et netværk til at dele erfaringer i

Det stod hurtigt klart, at deltagerne satte pris på at vende deres erfaringer med andre – men at der i det daglige ikke er stor mulighed for at gøre netop det:

  • Ofte sidder der en enkelt Erasmus+ildsjæl på en uddannelsesinstitution, og så kan det være svært selv at skulle finde og række ud til Erasmus+interesserede kolleger på andre uddannelsesinstitutioner. Men det er ofte netop sammen med andre, at vi får ny inspiration til den måde, vi gør tingene på, og så ligger der bare en fantastisk mængde erfaringer rundt hos de mange, der arbejder med Erasmus+. Al den erfaring vil vi gerne samle i et uformelt netværk, for det blev der udtrykt et klart behov for på mødet, fortæller Elena Nielsen.

Uformelt netværk skal bæres af deltagernes egne overvejelser og refleksioner

Derfor er håbet også at kunne starte et uformelt netværk op, der skal mødes ca. 4 gange om året. Både CDEU og uddannelsesteamet under Regional Udvikling, Region Midtjylland skal være medarrangører af møderne, men deltagerne skal selv bidrage aktivt. Møderne skal således være båret af de overvejelser og refleksioner, som mødedeltagerne finder relevante i en international kontekst:

  • Vi kommer til at facilitere netværket og dialogen, ligesom vi vil være med til at formulere de tematikker, der kommer op på møderne, men det vil så være op til deltagende selv at definere udfordringerne og tale sig frem til de løsninger, der vil være interessante for netværket, fortæller CDEU’s uddannelseskonsulent, Julie Sand Jørgensen.

Hold dig orienteret om næste møde

Interesserede Erasmus+entusiaster er velkomne til at være med i det uformelle netværk. Næste mødedato er ikke fastlagt, men følg gerne med i vores nyhedsbrev for at vide, hvornår vi næste gang inviterer.

Modtager du ikke nyhedsbrevet endnu, kan du skrive dig op til det lige her.

Du er selvfølgelig også som altid velkommen til at rette direkte henvendelse til enten Elena eller Julie, hvis du skulle sidde med spørgsmål. Deres kontaktinfo finder du lige herunder.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA