Arrangementer

Sundhedsaktører: Deltag i webinar om Innovative Health Initiative 2021-27

30. september 2020

Den 8. oktober afholder Aarhus Universitet og Region Midtjylland i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse et webinar for sundhedsaktører. Her kan man blive klogere på mulighederne i det kommende EU-partnerskab Innovative Health Initiative (IHI 2021-2027).

Sundhedspartnerskab vil kunne skabe løsninger for patienter og sundhedsvæsen

Innovative Health Initiative (IHI) er navnet på det program, som fra 2021 afløser det nuværende Innovative Medicines Initiative (IMI)-program. IHI vil løbe i perioden 2021-2027. Webinaret stiller skarpt på, hvordan dette sundhedspartnerskab mellem Europa-Kommissionen og en række sundhedsindustrier i EU vil kunne skabe løsninger til gavn for patienter og sundhedsvæsen.

Muligheder i partnerskabet – med afsæt i midtjysk case

Industripartnerne vil indlede webinaret med en generel præsentation af IHI. Derpå drøftes muligheder i det kommende partnerskab med afsæt i en midtjysk case præsenteret af Jørgen Frøkiær (Institutleder, Klinisk medicin, AU) og Jørgen Schøler Kristensen (lægefaglig direktør, AUH).

CDEUs rolle i webinaret

CDEU har haft tidlige og løbende dialoger i Bruxelles med industriparterne i det nye partnerskab omkring gennemførelsen af en dansk IMI-event under midtjysk ledelse.  Webinaret er derfor et resultat af disse tidlige dialoger, hvis organisering og udførelse er løftet af Aarhus Universitet og Styrelsen for Forskning og Uddannelse i tæt samarbejde med CDEU og Region Midtjyllands Afdeling for Sundhedsinnovation.

Målgruppe for webinaret

Webinaret henvender sig til forskere, virksomheder og rådgivere foruden sundhedsinnovationsmiljøer i regioner og kommuner.

Dato og tidspunkt

Torsdag den 8. oktober fra 15:30-16:45.  Webinaret afholdes på engelsk.

Program og nærmere information

Yderligere information om webinaret samt program findes på linket her.

Tilmelding

Tilmelding kan ske direkte på linket her, og der er plads til maksimalt 100 deltagere til arrangementet. Sidste frist for tilmelding er den 6. oktober 2020.

Yderligere information om IHI

Vil du vide mere om IHI, kan du læse nærmere på linket her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Maria Heilskou Pedersen
EU-specialkonsulent
Sundhed