God historie

Tak for et forrygende 2018 fra Bruxelles!

20. december 2018

Vi her på CDEU vil gerne sige tak for et rigtig godt 2018. Året har budt på talrige nye samarbejder såvel internt i regionen som ud over Midtjyllands og Danmarks grænser, og vi er som altid stolte over at hjælpe Midtjylland med at få størst mulig værdi af det europæiske samarbejde. Her sætter vi et par ord på, hvad året har budt på.


I 2018 er arbejdet med at definere EU’s fremtidige prioriteter, politikker og incitamenter for alvor gået i gang. Diskussionerne om, hvad EU skal støtte i næste budgetperiode er i fuld gang, og i dette vigtige, forberedende arbejde har vi været særdeles aktive med at spille midtjyske holdninger ind, så såvel program som prioriteringer i så stor udstrækning som muligt vil tilgodese de midtjyske aktører.

Ny samarbejdsaftale med VIA

VIA University College og CDEU indgik i 2018 en aftale, som definerer vores tætte samarbejde og fælles vision om, at VIA skal løfte sig som aktør i europæiske forskningssamarbejder. På den måde er begge de væsentligste, midtjyske forskningsinstutioner, nemlig Aarhus Universitet og VIA University College, nu blevet tæt knyttet til os, hvilket giver store perspektiver for europæiske videnssamarbejder i Midtjylland.
Hvad angår AU, så har universitet i det forgangne år rundet 100 mio. euro i hjemtag fra Horizon 2020, og vi er meget stolte af at bidrage til dette arbejde.

Forlængelse af Genvej til Europa

På kulturområdet fik vi i 2018 forlænget aftalen om Genvej til Europa, der er vores unikke forløb for kulturaktører, og som medfinansieres af Region Midtjylland. Forlængelsen har givet os mulighed for at fortsætte det vigtige arbejde på kulturområdet med både regionen og alle kommunerne i Europæisk Kulturregion, både hvad angår konkrete, europæiske projekter for kulturinstitutionerne og store, kulturelle satsninger.

Sundhed: Sikring af AAL-Forum i Aarhus

I 2017 opprioriterede vi for alvor sundhedsområdet. Den prioritering har i 2018 både ledt til projekter med virksomheder, projekter i grænsefladerne mellem det kommunale/regionale område og samarbejder på forskningsområdet. Sidst, men ikke mindst, har arbejdet på sundhedsområdet også hjulpet med til at sikre, at AAL-forum i 2019 kommer til Aarhus og får grænseflader i hele regionen.

Flere end 40 mio. kr. til midtjyske virksomheder

På erhvervsområdet har det været endnu et topår, hvad angår hjemtag af EU-midler, hvor vi har hjulpet med at hente flere end 40 millioner kroner hjem til midtjyske virksomheder, og hvor vi til stadighed udbygger samarbejdsrelationerne til det midtjyske erhvervsfremmesystem.

Desuden har vi sat et separat fokus på mulighederne i EU for de kreative virksomheder, og vi glæder os til at se, hvor dette arbejde bærer hen.

Inspirerer hele EU inden for klimatilpasning

Når det gælder klimatilpasning, er Midtjylland virkelig kommet på den europæiske klimadagsorden i kraft af arbejdet i det tværregionale klimatilpasningsprojekt, Coast to Coast Climate Challenge. Projektet skaber interesse i EU-Kommissionen og i mange andre medlemslande om, hvordan man med fordel kan arbejde med klimatilpasning, og vi er meget stolte af til stadighed at kunne bidrage til dette vigtige arbejde.

Dette er blot eksempler på, hvad det forgangne år har budt på, men der har naturligvis også været talrige andre projekter, som kun lod sig gøre ved hjælp af stærke samarbejder.

Ikke mindst derfor vil vi sige tusind tak til alle for et rigtig godt år – vi glæder os meget til at fortsætte samarbejdet med jer, så snart det nye år har meldt sin ankomst.

Rigtig god jul og godt nytår,

Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU