Arrangementer

Tilmeld dig ØKS-workshop 20. september i Holstebro om transport og emballage

5. september 2018

Ønsker din kommune eller virksomhed at samarbejde med Sverige og Norge omkring transport eller cirkulær økonomi? Så kan du nu tilmelde dig workshop den 20. september 2018 kl. 12:00-16:15, hvor Central Denmark EU Office, videnscenter for fødevareudvikling (VIFU) og ØKS-sekretariatet afholder ØKS-projektudvikling i Holstebro.

Eftermiddagen i Holstebro skal samle midtjyske kommuner og virksomheder om at diskutere, brainstorme og udveksle projektidéer til EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak inden for hhv. transportområdet og grøn økonomi (specifikt emballage/plast området).

Transportprojekter under ØKS-prioriteten Transport skal bidrage til at nedbringe CO2-udledningen og forbedre tilgængelighed i forlængelse af og i oplandet til ØKS-regionens TEN-T korridorer. Vi har noteret interesse for projektidéer, der vedrører innovative udbudsmaterialer, tværkommunale modeller for lokal mobilitet og servicering af landdistrikter f.eks. samkørselsordninger, delebiler, mv. Derudover er der interesse i grønne mobilitetsprojekter i fødevaresektoren f.eks. brug af data og ny teknologi til at skabe deleplatforme for transport af fødevarer.

Emballageprojekter under ØKS-prioriteten Grøn Økonomi skal bl.a. bidrage til at nedbringe CO2-udledningen i den offentlige sektor ved øget genanvendelse og fremstilling af bæredygtig emballage. Vi har noteret interesse for projektidéer, der vedrører offentlige indkøb og udbud, tværkommunale sorteringsmodeller, producentansvar og tilbagetagning af emballage hos virksomheder.

Unik skandinavisk samarbejdsmulighed

ØKS-projekter medfinansieres 50% fra EU, og kræver samarbejde med mindst én anden partner fra Sverige eller Norge. Programmet giver en unik mulighed for at samarbejde innovationsrettet med vores nordiske naboer omkring interregionale udfordringer, der kan skabe vækst og beskæftigelse, samt bidrage til at gøre regionen både konkurrencedygtig og attraktiv for investeringer.

Eftermiddagen vil byde på introduktion af programmets krav, støtteberettigede omkostninger, pitching af projektidéer og inspiration fra tidligere projekter.

Workshoppen er for alle, der har en projektidé og ønsker sparring. Har du ikke en konkret idé, men blot ønsker et bedre kendskab til EU’s interregionale programmer, er du naturligvis også velkommen. Send din tilmelding til Signe Waltoft Madsen på swm@centraldenmark.eu senest mandag den 10. september 2018.

Konkrete projektidéer kan gå i mange retninger. Derfor vil vi på dagen præsentere tidligere EU-projekter, der kan være genstand for inspiration.

Tilmelding senest 10. september ved at skrive til swm@centraldenmark.eu

Ansøgningsrunder for ØKS-programmet:

  1. august til 7. september 2018
  2. januar til 15. februar 2019

Medio august til medio september 2019 (2. ansøgningsrunde for 2019 ikke fastlagt endnu).

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling