Gode historier

To midtjyske virksomheder modtager EU-støtte fra SMV-instrumentet under Horizon 2020

15. april 2015

De to midtjyske virksomheder Agrifarm og H2 Logic har netop fået tilsagn om EU-støtte til deres projektideer – Agrifarm fik støtte med hjælp fra iFacilitator Central Denmark. Støtten udbetales under Horizon 2020- SMV Instrumentet, fase 2, der dækker fuld markedsmodning og demonstrationsprojekter med budgetter på over 1 million EUR.

Virksomhederne indsendte deres ansøgninger til Kommissionen i slutningen af 2014, og har netop fået tilsagn om støtte. Ansøgningsrunden i december modtog i alt 629 forslag til fase 2, hvoraf 74 blev udvalgt til finansiering af deres innovationsaktiviteter. Ud af disse 74 har 4 danske virksomheder modtaget støtte, hvoraf de to altså er fra Midtjylland.

SMV-Instrumentet

SMV-instrumentet, som har et budget på 3 mia. EUR i perioden 2014-2020, støtter nyskabende teknologiske udviklingsprojekter, der har potentiale til at ændre markedet på området, og som kan skabe stor indtjening for virksomheden. Instrumentet er en del af EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 og består af tre separate faser.

I fase 1 ydes der støtte til konceptudvikling og forundersøgelse af idéens kommercielle og tekniske potentiale. I fase 2 gives der midler til innovationsprojekter understøttet af en solid forretningsplan (potentielt udarbejdet og delvist finansieret gennem fase 1 af SMV-instrumentet). Aktiviteterne i fase 2 indebærer blandt andet demonstration, prototypeudvikling og test af produktet. I den tredje fase gives der støtte til endelig markedsforberedelse og kommercialisering produktet.

iFacilitator

Central Denmark EU Office (CDEO) tog i februar 2009 initiativ til ”iFacilitator Central Denmark”. Initiativet er i perioden 2010-2015 blevet fulgt op og videreudviklet med nye partnere og aktiviteter – senest med initiativet ”iFacilitator VI”.

Initiativet hjælper virksomheder i Midtjylland med at realisere teknologiske udviklingsprojekter gennem EU’s forskningsprogrammer. Dette omfatter samarbejde med bl.a. Enterprise Europe Network, Væksthus Midtjylland, AgroBusinessPark og en række øvrige stakeholders i regionen – samt konsulentfirmaet Innovayt, der har mange års konkret erfaring med at søge støtte fra danske og internationale støtteprogrammer for virksomheder.

Forløbet i iFacilitator starter med et møde hos virksomheden, hvor projektideer diskuteres. Derefter vurderes teknologien af vidensaktører, og hvis projektet er både innovativt og realistisk, hjælper iFacilitator Central Denmark virksomheden med at søge støtte fra det rigtige EU-program. Vi hjælper frem til den egentlige ansøgningsproces begynder – en hjælp som beviseligt øger virksomhedens chancer for succes i konkurrencen om EU’s midler til virksomheder. Vores succesrate ligger således på 38% og 33 midtjyske udviklingsprojekter har indtil videre fået EU-støtte til en samlet værdi af 190 millioner kroner med hjælp fra iFacilitator Central Denmark.

Du kan læse mere om SMV-Instrumentet her hvor du også kan læse mere om, hvordan CDEU kan hjælpe din virksomhed gratis i gang med at søge EU-støtte gennem iFacilitator.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv og Vækst
Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst