Ansøgningsrunder

To nye pilotprojektindkaldelser på kulturområdet

16. juli 2019

Europa-Kommission har introduceret to nye indkaldelser, der skal støtte projekter, der fremmer mobilitet for entreprenører og fremme af færdigheder indenfor bevarelse af kulturarv.

PILOTPROJEKT PÅ UDVIKLING AF FÆRDIGHEDER INDEN FOR KULTURARV

Dette pilotprojekt bygger videre på et nuværende projekt, som undersøger finansiering og patentering inden for kreative industrier. Det betyder, at denne projektindkaldelse søger projekter, som bygger videre på disse erfaringer og undersøger læring og innovation. Projektet skal forholde sig den europæiske politiske agenda European Framework for Action on Cultural Heritage med særlig fokus på støtte den (fortsatte) udvikling af færdigheder af kulturprofessionelle indenfor kulturarv.

 

Formålet med dette projekt er at undersøge aktiviteter, der sigter mod at bygge bro over kløften mellem uddannelse indenfor kulturarvssektoren samt udviklingen af færdigheder på den ene side, og på den anden side arbejdsmarkedet. Her vil man gerne opbygge samarbejder mellem ’Culture & Creative Industries’ og “tredje steder” som eksempelvis maker-spaces, fab-labs, kulturcentre, samfundscentre eller andet.

Ansøgningsfrist: 12. august

Ansøger: kulturelle og kreative professionelle og iværksættere.

Partnerskab: skal omfatte minimum tre EU-lande.

Projektvarighed: Projektets varighed er 28 måneder, og projektet forventes at starte i begyndelsen af ​​2020.

Budget: 1,050,000 EUR. Projekttilskuddet kan bestå 80% af det samlede projektbudget.

Læs mere om indkaldelsen her: https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s12-2019_en

PILOTPROJEKT PÅ UDVIKLING AF EN RAMME FOR UDVEKSLING AF ENTREPRENØRER

Formålet med dette pilotprojekt er at definere og teste politikker og aktioner, der støtter mobilitet og udveksling af erfaringer mellem kreative erhverv, kreative hubs, maker-spaces, fab-labs, formel og ikke-formel læring samt udviklingen af systemer for fremme af færdigheder på tværs af sektorer.

Pilotprojektet er beregnet som et første skridt i retning af at udvikle en europæisk ramme, der tager sigte på at øge mobilitet hos ’’makers’’ samt udveksling af best practice.

Ansøgningsfrist: 12. august

Partnerskab: skal omfatte minimum tre EU-lande.

Projektvarighed: Projektets varighed er 18 måneder, og projektet forventes at begynde i start ​​2020.

Budget: 350,000 EUR. Projekttilskuddet kan bestå 80% af det samlede projektbudget.

Læs mere om indkaldelsen her: https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s09-2019_en

BRUG FOR SPARRING?

Har du spørgsmål til indkaldelsen, så kontakt os på info@centraldenmark.eu.