Arrangement

Uddannelsesaktør: Bliv klogere på EU’s uddannelsespolitik og prioriteter for det kommende år

17. november 2021

Nu har du mulighed for at deltage i det fjerde European Education Summit, som i år sætter fokus på det næste årti inden for uddannelse, læring og udvikling. Det finder sted online den 9. december 2021 fra 09.30-17.30.

Det er Europa-Kommissionen, der nu for fjerde gang inviterer til det årlige topmøde European Education Summit.

Efter det seneste års udfordringer vil dette online event samle repræsentanter fra europæiske institutioner og civilsamfundsorganisationer sammen med eksperter og nøgleaktører til en drøftelse af fremtidens uddannelses- og læringsområde i EU.

Centrale spørgsmål, der søges svar på

Eventet vil adressere følgende spørgsmål:

  • Hvordan kan uddannelsessektoren forbedres, således at den kommer alle til gode?
  • Hvordan kan sektoren være mere inkluderende – både i relation til tidlig børnelæring, men også i forhold til videregående uddannelser og voksenuddannelse?
  • Hvordan kan lærernes og elevernes velbefindende forbedres?
  • Hvordan kan smarte investeringer lede til uddannelse og træning af høj kvalitet?
  • Hvordan kan den digitale og grønne transformation blive en større del af uddannelsessektoren?

Hør fra disse personer ved eventet

Kommissionsformand Ursula Von Der Leyen vil holde åbningstalen. Desuden vil der også være oplæg fra:

Mariya Gabriel – Europæisk kommissær for innovation, forskning, kultur, uddannelse og ungdom.
Sabine Verheyen – Medlem af Europa-Parlamentet for det tyske parti CDU samt medlem af Komiteen for Kultur og Uddannelse, bedre kendt som CULT.
Themis Christophidu – Generaldirektør for Uddannelse, Ungdom, Sport og Kultur, Europa-Kommissionen (DG EAC)
Marie Linde Husby – Studenterrådgiver og teamleder på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Sammensæt dit eget program

Programmet er inddelt i flere sessioner med forskellige temaer og du kan derfor sammensætte din virtuelle konferencedag, så du kan deltage i de sessioner, der har netop din interesse.

Morgensession

Denne session åbnes af Ursula Von der Leyen, hvorefter centrale nøgleaktører vil komme med deres åbningstaler.

Herefter vil morgenens sessioner omhandle the European Innovative Teaching Award samt koblingen mellem uddannelse og velbefindende.

Eftermiddagssession

I eftermiddagssessionen er der blandt andet mulighed for at høre om den europæisk strategi for universiteter, studerende og læreres trivsel, inkluderende uddannelse, strategier til en succesfuld digital uddannelsestransformation og den globale dimension af uddannelse.

Se det fulde program

Du kan læse hele programmet for det online event på linket her.

Dato og tidspunkt

  1. december 2021 fra kl. 09.30 til 17.30.

Tilmelding

Tilmeld dig senest d.23.november kl.17.00 på dette link. Du vil tættere på eventet modtage information om, hvordan du tilgår det, samt hvordan du bruger platformen Swapcard.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA