Gode historier

Udvikling af intelligente vinduer med aarhusiansk deltagelse

15. december 2011

Projektet Climawin vil udvikle intelligente vinduer, som kombinerer hensynet til effektiv energiudnyttelse og godt indeklima. Projektet har opnået EU-støtte gennem programmet Research for the benefit of SMEs og har syv partnere fra Tyskland, Irland, Portugal og Danmark. Aarhusianske Designit er med.

I Europa har kun 2 procent af alle huse nybyggede et grønt design. For at leve op til de europæiske mål for energiefficiens vil mange ældre bygninger derfor skulle renoveres, hvor udskiftning eller tætning af vinduer er et centralt element. Hidtil er dette dog ofte sket på bekostning af et godt og sundt indeklima. Det EU-støttede projekt Climawin, vil med udvikling af ny teknologi skabe vinduer, der tager hensyn til både indeklima og effektiv udnyttelse af energien – og pengene.

Ved at kombinere og udvikle innovativ teknologi vil partnerne i projektet skabe vinduer, som selv kan sikre den rette ventilation alt afhængigt af blandt andet luftfugtighed og temperatur. På den måde vil indeklimaet kunne forbedres drastisk i forhold til de nuværende muligheder, når ældre beboelses- eller forretningsbebyggelser skal renoveres.

Climawin søger med andre ord at overvinde en udfordring, hvis løsning har meget store markedsmuligheder.

Partnere:

Solearth Ecological Architecture, Horn Vinduer, Designit A/S, RAUH SR Fensterbau GmbH, Fraunhofer, University of Minho og Aalborg Universitet (koordinator)

Samlet budget:

1.57 mio. euro

Støttebeløb:

1.19 mio. euro

Varighed:

1.10.2010 – 30.9.2012

Ansøgningsprocessen blev startet op gennem Central Denmark EU Office systematiserede proces ved navn iFacilitator, som hjælper virksomheder over de første barrierer på vejen mod en ansøgning om støtte fra EU.

Læs mere om Climawin her