Aktuelt

Ved du, hvordan man gør uddannelsesområdet mere grønt og bæredygtigt?

8. juli 2021

Kom med et forslag til, hvordan Europa-Kommissionen kan hjælpe til at gøre uddannelsesområdet mere grønt. Send dit svar senest den 24. september 2021.

Uddannelse hjælper borgere og lokalsamfund med at udvikle den viden, de færdigheder og de holdninger, der er nødvendige for omstillingen til et grønnere Europa. Som et led i den EU’s planer for at udbrede den grønne omstilling – som beskrevet i Den Europæiske Grønne Pagt – lancerer Kommissionen nu en høring, der skal gøre uddannelsesområdet mere grønt og bæredygtigt.

Vil styrke medlemsstaterne i at gøre uddannelsessystemer grønnere

Det er således Europa-Kommissionens ønske at styrke medlemsstaternes politikudvikling, læring, undervisning og samarbejde om et grønnere uddannelsessystem, og den offentlige høring, som Kommissionen nu lancerer, skal hjælpe med at finde frem til konkrete eksempler på, hvordan det kan gøres i praksis. Derfor har Kommissionen brug for din hjælp.

Ønsker at høre fra en bred vifte af uddannelsesaktører

I forbindelse med denne offentlige høring ønsker Kommissionen især at høre fra:

  • unge,
  • undervisere inden for alle uddannelsessektorer: førskoleuddannelse, grundskoleuddannelse, erhvervsuddannelse, videregående uddannelse, voksenuddannelse og ikke-formel uddannelse,
  • ikke-statslige organisationer, der er aktive inden for miljø, uddannelse, klimaretfærdighed og forbrugerbeskyttelse,
  • frivilligorganisationer, der er aktive inden for miljø og uddannelse,
  • forskere og akademikere, der beskæftiger sig med uddannelse i miljømæssig bæredygtighed, uddannelse i klimaforandringer, uddannelse i bæredygtig udvikling og tilknyttede emner, samt
  • politiske beslutningstagere på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Indsend dit svar senest den 24. september

Du kan enten indsende dit svar til den offentlige høring som privatperson eller som repræsentant for en organisation/institution ved at udfylde spørgeskemaet her. Deadline er den 24. september.

Høringen består af 10 spørgsmål, og du kan indgive dit svar på dansk. Du kan også vedhæfte et holdningspapir på maksimum fire sider.

Vær opmærksom på, at du skal have et EU-login for at kunne tilgå høringen. Du kan oprette et login her, og du kan læse en guide hertil her.

Støtter også FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling

Mere uddannelse i miljømæssig bæredygtighed skal ske igennem bl.a. Erasmus+-programmet og dagsordenen for færdigheder. Dette arbejde støtter også FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, navnlig bæredygtighedsmål nr. 4 om inklusiv uddannelse af høj kvalitet, og delmål 4.7, som har til formål at sikre, at alle elever og studerende tilegner sig den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at fremme bæredygtig udvikling og livsstil.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA