God historie

Velkommen til vores tre nye praktikanter

5. februar 2020

Vi byder velkommen til Esther, Emma-Sofie og Issa, der skal være i praktik hos os frem til og med juli måned. I artiklen her kan du lære dem lidt bedre at kende, ligesom du kan blive klogere på, hvad de håber at få med sig fra praktikopholdet.

Esther Kamille Hjorth

Jeg hedder Esther og jeg er 27 år. Jeg læser på Københavns Universitet til kandidat i spansk sprog og kultur og har sidefag i samfundsfag. Jeg er i praktik hos Central Denmark EU Office fra februar til juli 2020 og er tilknyttet områderne uddannelse og forskning. Læs mere

Min interesse for uddannelse og forskning er vokset efter mine tidligere studiejobs og som studenterrepræsentant hos mit instituts studienævn. Praktikopholdet hos CDEU giver mig en god mulighed for at kombinere mine studier med mine interesser, samtidig med at jeg kan lære rigtig meget om Midtjyllands og EU’s samarbejde.

Jeg håber, at praktikopholdet kan give mig en større indsigt i, hvilke størrelser Midtjylland og EU er, og hvordan samarbejdet på tværs af institutioner fungerer i praksis. Jeg håber derudover, at praktikopholdet kan give mig ideer til, hvad jeg kan arbejde med, når jeg bliver færdig med studiet.

Emma Sofie Skovgaard Kristensen

Mit navn er Emma Sofie. Jeg er 24 år og bor til daglig i København, hvor jeg er i gang med en kandidatgrad i Folkesundhedsvidenskab på KU. Hele forårssemestret 2020 er i praktik hos CDEU, hvor jeg primært skal arbejde indenfor sundhedsområdet. Læs mere

Gennem mit studie har jeg erhvervet mig en masse erfaring om det danske sundhedsvæsen, men ikke så meget om det Europæiske samarbejde på sundhedsområdet. Blandt andet derfor, har jeg valgt at blive praktikant hos CDEU, så jeg kan få lov til at udforske hvordan dette område udfolder sig i EU og hvordan det kan gavne den midtjyske region. Derudover ser jeg ser frem til, at jeg gennem praktikopholdet kan få en endnu dybere forståelse af alt det, EU også er.

Issa Awkal

Jeg hedder Issa, og jeg er 23 år. Jeg læser i øjeblikket en professionsbachelorgrad i offentlig administration, og jeg drømmer om en dag at arbejde hos en international organisation. Læs mere

At få i en praktikplads i udlandet, især hos en dansk organisation, der repræsenterer midtjyske interesser, giver mig muligheden for at udvikle og demonstrere min akademiske vækst og de færdigheder, som jeg igennem min uddannelse har tilegnet mig.

Jeg har altid ønsket at finde en praktikplads, hvor jeg kan dyrke min passion for udenrigspolitik, og hvor jeg kan lære mere om EU og komme helt tæt på, hvordan moderne interessevaretagelse fungerer. Dette giver praktikopholdet hos CDEU i Bruxelles mig en rigtig god mulighed for. Jeg håber under mit ophold at lære en hel masse om, hvordan midtjyske interesser bedst varetages i EU, ligesom jeg håber på, at jeg hos CDEU vil opnå nogle relevante kompetencer, som jeg kan bruge, når jeg er færdiguddannet og forhåbentlig arbejder med EU på et eller andet niveau.

Esther skal assistere på områderne forskning og uddannelse, mens Emma-Sofie får hovedfokus på sundhedsområdet, og Issa skal hjælpe til på erhvervsområdet samt med netværk og events.

Stort velkommen til jer alle tre – vi glæder os meget til at lære jer at kende!