God historie

Velkommen til vores tre nye praktikanter!

6. februar 2019

Vi har netop budt velkommen til Rikke, Mikkel og Christina. Her kan du lære mere om, hvem de er, og hvad de ser frem til at lave i deres halve års tid hos CDEU.

Rikke Schmidt

Jeg hedder Rikke, og jeg er ligesom mine praktikantkolleger Mikkel og Christina i praktik hos CDEU i forårssemesteret 2019. Jeg vil på kontoret være tilknyttet teamet for Kultur og Uddannelse, og jeg læser til daglig en professionsbachelor i Offentlig Administration på VIA University College i Aarhus.

Jeg har valgt at komme i praktik hos CDEU, da jeg under mit studie har haft en række EU-orienterede fag, der har styrket min viden om og interesse for EU, og som har givet mig lyst til at komme tættere på EU i praksis. Et praktikophold hos CDEU giver mulighed for at arbejde med en EU-tilgang på et regionalt og lokalt niveau, og på kontoret vil jeg som en del af teamet for Kultur og Uddannelse for eksempel komme til at gennemgå ansøgninger om Erasmus+ midler, ligesom jeg vil beskæftige mig med opgaver, der hører ind under CDEU’s samarbejdsaftale med VIA University College.

Mikkel Skov Sørensen

Mit navn er Mikkel, og jeg har som en del af min kandidatuddannelse på Statskundskab ved Aarhus Universitet valgt at tage et praktikophold hos CDEU. Det har jeg gjort, fordi jeg på mit studie har haft interesse for offentlig forvaltning, mens jeg samtidig ønsker at blive klogere på EU. Det bliver interessant at få kendskab til koordinationen og samarbejdet mellem de midtjyske virksomheder, organisationer samt decentrale forvaltningsorganer og det store maskinrum i Bruxelles. Jeg skal under mit praktikophold primært være tilknyttet teamet for Forskning og Erhverv, og jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet og få en idé om de arbejdsopgaver, som venter i det virkelige arbejdsliv.

Christina Lotzkat Matzen

Mit navn er Christina. Jeg er 26 år gammel og bor i Hillerød med min kæreste. Jeg kommer oprindeligt fra Sønderjylland, men valgte i 2015 at flytte til Sjælland for at studere. Jeg er i gang med kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab på KU. Sundhed og samfund har altid interesseret mig, hvilket er årsagen til, at jeg har valgt en uddannelse, der formår at kombinere mine to interesser på fineste vis.

Gennem uddannelsen har jeg opnået stor indsigt og interesse i sundhedspolitiske og -økonomiske problemstillinger. Jeg søgte praktikopholdet ved CDEU for at få muligheden for at afprøve de redskaber, som uddannelsen har givet mig, i praksis. Jeg skal under mit ophold på CDEU først og fremmest være en del af teamet for Sundhed og Bioøkonomi, og jeg ser især frem til at få et dybdegående indblik i, hvordan EU-processer er relevante for sundhedssektoren i Danmark, og særligt for kontorets midtjyske aktører.