Ansøgningsrunde

Verdens største offentlig-private partnerskab for sundhedsforskning, IMI, lancerer 2019-indkaldelserne!

18. juli 2019

Er du forsker, SMV, patientforening, hospital eller anden med interesse i udviklingen af bæredygtige behandlingsmuligheder i sundhedsvæsenet? Så er IMI-indkaldelserne måske en mulighed for dig!

IMI står for Innovative Medicines Initiative, og IMI-indkaldelserne udgør en fremragende mulighed for, at forskere kan deltage i banebrydende samarbejdsprojekter, der har til formål at give konkrete fordele for patienterne. Forskere fra den akademiske verden kan søge, og det samme kan industrien, små- og mellemstore virksomheder, hospitaler og patientorganisationer. Det er muligt at læse en række succeshistorier fra tidligere projekter til inspiration her.

Målet med IMI

IMI søger ved samarbejdet mellem den akademiske verden, industrien, små- og mellemstore virksomheder samt patienter at accelerere udviklingen af behandlinger i forskellige områder, hvor der er er få eller ingen andre behandlingsmuligheder.

Hvem står bag IMI?

IMI er et offentlig-privat partnerskab indgået mellem EU og European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). IMI-programmet har et budget på 3,3 mia. EUR for perioden 2014-2020, hvoraf dette års indkaldelser har et samlet budget på ca. 160 mio. EUR. Halvdelen kommer fra EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020. Den anden halvdel kommer fra store virksomheder, hovedsageligt fra medicinalindustrien. Disse modtager ikke EU-finansiering, men bidrager til projekterne i naturalier, f.eks. ved at donere deres forskeres tid eller give adgang til forskningsfaciliteter eller ressourcer.

6 nye indkaldelser

De netop udgivne indkaldelser dækker følgende 6 emner:

  • Centralt arkiv af digitale patologi slides til understøttelse af udviklingen af kunstige intelligensværktøjer
  • Sundhedobservatorier – til styrkelse af patienternes selvstændighed med værktøjer til at måle deres resultater på en standardiseret måde
  • Forbedring af patienters adgang til og forståelse af sundhedsoplysninger: Et integreret digitalt sundhedsinformationsprojekt
  • Etablering af internationale standarder i analysen af patientrapporterede resultater og sundhedsrelateret livskvalitetsdata i kliniske forsøg med kræft
  • Accelerering af forskning og innovation inden for lægemidler til avanceret behandling
  • Støtte til udviklingen af konstruerede T-celler

Er du interesseret i et eller flere af disse emner, kan uddybende forklaringer findes her.

Frist

Ansøgningen er delt i 2 faser. Fristen for første fase (en kort ansøgning) er den 26. september 2019. Kun et projekt per indkaldelsen går videre til anden runde (fuld ansøgning), hvor ansøgeren matches med et industrikonsortium.

Budget

Det fulde budget for indkaldelserne er ca. 160 mio. EUR, hvoraf halvdelen er bidrag fra EU og den anden halvdel er in-kind bidrag fra industrikonsortiet.

Mere information

Ved spørgsmål eller ønske om yderligere information kontakt venligst Central Denmark EU Office.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Maria Heilskou Pedersen
EU-specialkonsulent
Sundhed
Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet