Gode historier

Vi er blevet taget i hånden i gennem hele vores ansøgningsproces

29. marts 2017

Sådan siger en af deltagerne på den tredje og sidste Erasmus+ workshop, som Genvej til Europa afholdte i marts måned. I løbet af de tre Erasmus+ workshops har deltagerne blandt andet fået indblik i Erasmus+ programmets prioriteter, idéudviklet deres projekter og forstået EU-begreber som impact og dissimination.

Foto: På billedet ser du Lone Leth Larsen til højre i billedet og nogle af deltagerne fra tredje Erasmus+ workshop.

Evaluering af Erasmus+ workshops

Det har været hele forløbet, der har været godt for vores proces, siger Signe Lund Juhler fra Aarhus Filmtalent, da Lone Leth Larsen og Julie Sand Jørgensen fra Genvej til Europa går bordet rundt blandt workshoppens deltagere for at høre, hvordan workshopperne har været. Det har både været projektudviklingsworkshops, de fysiske møder og den individuelle coaching, vi har modtaget af Genvej til Europa, som har været en god støtte for os, forklarer Signe Lund Juhler.

Det at de har tegnet deres aktiviteter, fået personlige beretninger af tidligere projekter, som har fået tilskud, og haft udbytterige snakke projekterne imellem er nogle af de elementer, som har været guld værd for deltagerne. At kunne få lov til at læse hinandens færdige og ufærdige ansøgninger igennem er med til at skærpe deltagernes ansøgningsskrivning. Det er i den kritiske læsning og diskussionen af teksterne muligt at se, hvor det går godt, og hvor det går mindre godt.

En pointe som workshopperne kan gøre tydeligere for deltagere er at beskrive, hvor tidskrævende det kan være at skrive en Erasmus+ ansøgning for første gang. Det er ikke timer, der skal afsættes til idéudvikling og ansøgningsskrivning. Det er dage. Et andet punkt som Genvej til Europa blev gjort opmærksom på er sammenhængen af de tre workshops, hvor workshoppens blog kan bruges mere aktivt til at fastholde en dialog mellem projektdeltagerne og mellem workshopperne.

Om Erasmus+ workshop

Genvej til Europa har fra november 2016 til marts 2017 gennemført 3 Erasmus+ workshops forskellige steder i Region Midtjylland. Til første workshop var 8 interessante projekter med. Projekterne arbejder fx med børns udvikling gennem æstetiske processer, kompetenceudvikling af turismeaktører samt frivillige og talentudviklingsprogrammer, bare for at nævne et udvalg af de mange projektidéer, det er muligt at gennemføre.

Til den første workshop blev Erasmus+ programmet introducerede, og hvad man skal være opmærksom på, når man arbejder med europæiske partnere i et EU-projekt. På den anden workshop blev der gennemgået vigtigheden af partnere, og hvordan man får dem til at levere input til ansøgningen. Vi talte også om, hvad dissimination og impact betyder og kræver. På tredje og sidste workshop gennemgik vi budget for projekterne og gik tekstnært igennem udvalgte ansøgninger.

Hvad er Genvej til Europa?

Genvej til Europa styrker internationalt udsyn og samarbejde for midtjyske kulturaktører samt opkvalificerer regionens, kommunernes og kulturinstitutionernes indsats i forhold til EU og internationalt samarbejde. Genvej til Europa medvirker til at sikre EU-finansiering af kulturprojekter og bidrager dermed til målsætningen om Midtjylland som international vækstregion.

Genvej til Europa er finansieret af Region Midtjylland og gennemføres som et samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus 2017 og CDEU. CDEU har den koordinerende rolle. Initiativet retter sig mod alle kulturaktører i regionen og alle, der arbejder med kultur og kreativitet – museer, organisationer, skoler, uddannelsessteder, kommuner, virksomheder, foreninger og andre organisationer.

Mere information

For spørgsmål eller yderligere information kontakt venligst Central Denmark EU Office.