God historie

’Vi er velkomne, fordi vi faktisk kan bidrage med noget i deres øjne’

14. oktober 2019

Forsknings- og udviklingscenteret for Sundhed og Velfærdsteknologi ved VIA University College har netop været på studietur til Bruxelles. De i alt 12 møder på turen var arrangeret af CDEU, og møderne gav gruppen nogle unikke muligheder for at komme i dialog med dem, der laver oplæggene til, hvad EU finansierer, ligesom gruppen oplevede, at de også selv kom med en viden, som EU kunne bruge.

Lars Peter Bech Kjeldsen, forsknings- og udviklingschef ved VIA Sundhed.

Lars Peter Bech Kjeldsen er forsknings- og udviklingschef ved VIA Sundhed. De to første dage af oktober var han med 11 af sine kolleger fra VIA Sundhed og Velfærdsteknologi i Bruxelles på en studietur, hvis program CDEU stod bag, og som havde til formål at understøtte organisationens arbejde fremadrettet:

– Vi har jo været vant til at arbejde meget med f.eks. Erasmus+ projekter og Interreg-projekter, men hvis vi vil noget mere med Horizon 2020, så var den her tur en god mulighed for; dels til at rejse sammen og få en fælles oplevelse; dels for at danne os et overblik over, hvad Horizon 2020 egentlig er for en kompleks størrelse. Desuden var tidspunktet også det rette i forhold til, at vi kunne få noget mere viden om Horizon Europe, som er det nye rammeprogram, fortæller Lars Peter Bech Kjeldsen.

Videomøde med verdens største offentlige-private partnerskab inden for sundhedsvidenskab

Hele delegationen foran EU-Kommissionen i Bruxelles.

Turen bød på flere gode muligheder, som VIA Sundhed og Velfærdsteknologi vil arbejde videre med efter hjemkomsten. For eksempel mundede et af møderne på turen ud i at få arrangeret et videomøde med IMI, Innovative Medicines Initiative, der er verdens største offentlig-private partnerskab inden for sundhedsvidenskab:

– Her skal vi fortælle mere konkret om nogle af de ting, vi arbejder med. Og det er jo ellers et område, hvor man typisk vil sige, at der har vi ikke noget at komme efter, men fordi de nu begynder at kigge på andet end den medicinske tilgang, så er der muligvis en åbning for, at vi kan få lavet nogle projekter på sigt ind i det. Så derfor er det meget interessant for os, at de er villige til at lave sådan et møde med os – og det videomøde satte vi simpelthen op, da vi besøgte dem, fortæller Lars Peter Bech Kjeldsen.

Tur giver direkte tilgang

I det hele taget er den mere direkte tilgang til EU-systemet, som studieturens 12 besøg gav, en væsentlig fordel ved at være taget til Bruxelles:

– Det interessante er jo at komme til at tale med dem, der indstiller call’ene, og som i virkeligheden laver oplæggene til, hvad der så skal finansieres. En tur som den her er nærmest den eneste mulighed for at komme i dialog med dem, medmindre man går ind på deres website og kommenterer på det oplæg, de laver. Men det her er jo en noget mere direkte måde at gøre det på, forklarer Lars Peter Bech Kjeldsen.

Har også selv noget at byde ind med

Desuden bød turen på en anden indsigt; nemlig at VIA Sundhed og Velfærdsteknologi også selv har noget at tilbyde EU:

– Det var interessant at fornemme, at der faktisk var en gensidighed i det, at vi ikke bare kom og forstyrrede, men at vi også var velkomne, fordi vi faktisk kunne bidrage med noget i deres øjne.

Slutteligt var turen også en god mulighed for at lære CDEU nærmere at kende:

– Jeg tror, at vi har godt af at lære hinanden at kende på denne måde, så det ikke kun er en enkelt workshop eller et telefonopkald indimellem, man har som relation, afslutter Lars Peter Bech Kjeldsen.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA
Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet