God historie

’Vi fik en masse inspiration til nye vinkler på vores forskning med hjem’

29. oktober 2019

Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi har netop været på studietur til Bruxelles. Her fortæller centerets leder, Uffe Jørgensen, om det store udbytte i form af bl.a. personlige kontakter og dybere indsigter, som turen gav.

AU CBIO møder repræsentanter for Europa-Kommissionen.

Centerleder for CBIO, Uffe Jørgensen, har netop været med syv af sine kolleger i Bruxelles på en to-dages studietur, hvis program var tilrettelagt af CDEU. Her fortæller Uffe Jørgensen om, hvordan det at have taget turen til EU’s hovedstad har givet andet og mere, end hvad der ville kunne være opnået hjemmefra:

– Vi har fået en dybere indsigt i dels muligheder for forskningsansøgninger, dels hvordan politikudviklingen foregår, og hvordan vi eventuelt kan bidrage til den. Og det er en indsigt, som bedre kan bundfælde sig her, hvor den kom direkte fra de ansvarlige myndigheder, frem for på 2.-3. hånd hjemme i Danmark.

Mødet gav en bedre forståelse for grænsefladen mellem de to universiteter, så det kan blive nemmere at søge projekter, hvor vi komplementerer hinanden.

Møde med Ghent Universitet

Programmet bød blandt meget andet på et eftermiddagsmøde med en række forskere fra Ghent Universitet i Belgien, der arbejder med netop cirkulær bioøkonomi:

– Mødet gav en bedre forståelse for grænsefladen mellem de to universiteter, så det kan blive nemmere at søge projekter, hvor vi komplementerer hinanden. Og som for alle de andre besøg på turen fik vi her også sat ansigt på kontakten, som vi bedre kan huske, når vi næste gang støder på hinanden.

Retter os alle mod den samme, politiske dagsorden

At arbejde på EU-plan er nemlig især vigtigt, når talen falder på cirkulær bioøkonomi:

– Hele EU har den samme dagsorden, og vi har i Danmark nogle områder, hvor vi startede før de andre og nu kan markere os som front runners. Tilsvarende har andre, f.eks. Ghent, nogle områder, hvor de er længere fremme end os, og hvor vi kan lære en masse. Alle skal vi rette os mod at støtte den samme, politiske dagsorden mod et mere cirkulært, klimaneutralt (måske klimanegativt) og produktivt, bioøkonomisk samfund til afløsning af det fossile.

Vi fik her nogle meget interessante præsentationer om de retninger, som Kommissionen udstikker, ligesom der var en stor villighed til at lytte til vores input og diskutere nye muligheder.

Udbytterig diskussion med Europa-Kommissionen

Turen bød ligeledes på en rundbordsdiskussion med repræsentanter for Europa-Kommissionens generaldirektorater for de områder, der er særligt centrale for cirkulær bioøkonomi, nemlig Forskning og Innovation, Klima samt Landbrug og Udvikling af Landdistrikter:

– Dette møde var måske for mig det allermest interessante. Vi fik her nogle meget interessante præsentationer om de retninger, som Kommissionen udstikker, ligesom der var en stor villighed til at lytte til vores input og diskutere nye muligheder.

Personlige kontakter er vigtigst

Der var kort sagt en mængde positivt udbytte af turen, men især et punkt bliver fremhævet:

– Vi fik en masse inspiration til nye vinkler på vores forskning med hjem. Men allervigtigst er de personlige kontakter, hvor vi forhåbentlig kan holde fast i nogle af dem bagefter. Jeg er i gang med at følge op lige nu, afslutter Uffe Jørgensen.

 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet