God historie

'Vi gjorde det igen!' Ny Erasmus+støtte til Swinging Europe fra Herning

23. januar 2019

Kulturorganisationen Swinging Europe (DSI SE) i Herning har netop opnået tilskud til deres andet EU-projekt. Oprindeligt indsendte DSI SE ansøgningen for et år siden, men fik først et afslag. De videreudviklede så projektet på baggrund af blandt andet de kommentarer, de fik fra evaluator, samt feedback fra Genvej til Europa. Derefter indsendte de igen – og ansøgningen gik igennem!

Genvej til Europa-workshop – Anne Sophie Parsons sidder som nummer to fra højre.

“Der skal lyde en kæmpe tak for jeres hjælp,” siger Anne Sophie Parsons, der arbejder på Swinging Europe. Det er første gang, hun skriver en EU-ansøgning, og glæden er derfor stor. I løbet af hendes skriveproces deltog hun i Genvej til Europas Erasmus+-skriveworkshops.

Swinging Europe er en non-profit og selvejende institution, som altså nu har opnået EU-støtte for anden gang. Første gang var i 2016, hvor de med CDEU’s hjælp fik 340.000 kr. i støtte til projektet Culture ShoX, der handlede om at integrere unge flygtninge.

Projekt bruger musik til at understøtte integration

Swinging Europes nyeste EU-projekt hedder “humARTS – Creatively Interpreting Human Rights” og er et mobilitetsprojekt, der handler om at bruge musik og kunstneriske udtryk til at understøtte immigranters interkulturelle forståelse af deres ny tilværelse i et nyt land. Projektet har partnere med fra Danmark, Storbritannien og Tyrkiet, og det har netop opnået 275.000 kr. i tilskud fra Erasmus+.

Brugte feedback fra afslag til at fintune ansøgning

Men vejen til støtten var ikke helt ligefrem, og efter EU gav afslag, måtte Anne Sophie Parsons tilbage til skrivebordet:

“Det gik op for mig, da vi modtog feedback fra evaluatorerne, at vi stadig havde en række punkter, som vi kunne udvikle os på. Blandt andet skulle vi stå meget stærkere, når det kom til innovation,” fortæller Anne Sophie Parsons. Det var netop med den ekstra tid, som de blev givet til at udvikle projektet, at projektet kom derhen, hvor det skulle være.

Anne Sophie Parsons fik også feedback og sparring på ansøgningen ved at deltage i Genvej til Europas workshop-forløb, som afholdes hvert år, og som har det klare formål at hjælpe projektansøgere i at komme igennem en EU-ansøgningsproces.

Vil du også blive klogere på værdien af at arbejde internationalt?

Genvej til Europa afholder et informations- og pitchmøde den 4. april 2019 i Midtjylland, hvor vi vil tilbyde et indblik i, hvad EU-projekter kan, og hvor vi vil fortælle nærmere om den værdi, som organisationer og personer kan opnå ved at arbejde sammen med partnere fra andre lande.

Se program for dagen her.

Læs mere om, hvad Genvej til Europa kan tilbyde, her.

Om Swinging Europe – DSI SE

DSI SE har arbejdet internationalt med kunst og kultur siden 1998. Med musik som ét af deres primære fokusområder skaber de kunstneriske og kulturelle projekter og aktiviteter gennem indsatser, der omfatter både kultur, musik og talentudvikling centreret omkring unge i alderen 18 – 25. Du kan læse mere om DSI SE her.