God historie

Vi vandt desværre ikke – eller gjorde vi?

31. oktober 2018

I sidste uge blev Region Midtjyllands Initiativpris uddelt, og det blev desværre en anden nomineret end CDEU’s Birgitte Karnøe Frederiksen og Dorthe Selmer fra Region Midtjylland, der løb med prisen. Men det er langtfra ensbetydende med, at de to ikke også har vundet.

Birgitte Karnøe Frederiksen (t.v.) og Dorthe Selmer under prisuddelingen.

Birgitte Karnøe Frederiksen (t.v.) fra CDEU og Dorthe Selmer (t.h.) fra Region Midtjylland var i sidste uge med til Region Midtjyllands Innovationsdag i Tivoli Friheden. Her var de en af i alt fem nominerede til årets Initiativpris, der skulle uddeles til en person eller afdeling, som har skabt en ny løsning, der giver værdi for borgerne, skaber sammenhæng, skaber bedre kvalitet og viser vilje, mod og engagement blandt medarbejdere og ledere.

Klimatilpasningsprojekt giver tryghed for borgerne

De to var nomineret for det tværgående klimatilpasningsprojekt, Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC), som løser vandudfordringer i partnerskaber. I alt 31 partnere i 24 underprojekter arbejder således i C2C CC med at finde innovative løsninger på, hvad vi gør med alt det vand, som vi får fra skybrud, stigende havvand og stigende grundvandsspejl. Arbejdet i C2C CC giver tryghed for borgerne, når de ikke skal frygte for, at deres ejendom svømmer væk ved skybrud, og desuden giver projektet også borgerne en anden merværdi, nemlig rekreative vådområder, når der f.eks. etableres regnvandsbassiner til at forsinke vandet til kloakkerne.

Nominering er en sejr i sig selv

Det blev så ikke C2C CC, der løb med førstepladsen, men Birgitte Karnøe Frederiksen understreger, at det kommer i anden række:

– Set fra min stol er det at blive nomineret faktisk så stærkt, at det er en sejr i sig selv. Det er jo ganske fantastisk at blive nomineret for både at have skabt værdi og bedre kvalitet for borgerne og så for at have udvist både vilje, mod og engagement. At vi med vores projekt kan hjælpe med til at skabe alt det – jamen, så har vi jo allerede vundet, smiler Birgitte Karnøe Frederiksen.

Det blev i øvrigt bioanalytiker Mette Mejlby Hansen fra Lever,- Mave- og Tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital, der vandt prisen, og det gjorde hun for at have fundet en løsning til strømlining af transplantationer af afføring.