God historie

VIA er som første, danske professionshøjskole kommet med i europæisk universitetsalliance

31. august 2023

VIA Film & Transmedia samt The Animation Workshop er netop blevet optaget i den europæiske alliance FilmEU. Alliancen består af otte uddannelsesinstitutioner, hvis film- og animationsuddannelser er blandt de bedste i Europa, og alliancens mål er at få filmbranchen og de kreative erhverv i Europa til at stå endnu stærkere på det globale marked. På CDEU glæder vi os meget over optagelsen, da den er resultatet af et samarbejde med VIA’s Projektstøtteenhed om at få positioneret VIA som en oplagt kandidat til at indgå i alliancen. Samtidig ser vi frem til at hjælpe andre videregående uddannelsesinstitutioner med at bruge europæiske alliancer til at ruste de studerende bedst muligt til fremtidens arbejdsmarked.

Gitte Sommer Harrits, prorektor og øverst ansvarlige for uddannelserne i VIA, er mere end stolt over, at VIAs kreative film- og animationsuddannelser er optaget i alliancen, der får til opgave at skabe et University of Excellence inden for Film and Media Arts:

– Partnerskabet med de øvrige uddannelsesinstitutioner vil give vores studerende et endnu mere internationalt udsyn, ligesom vores undervisere og forskere vil få nye faglige perspektiver ved at indgå i projekter og partnerskaber uden for Danmarks grænser, siger hun.

Konkurrencedygtige dimittender til branchen

Med optagelsen i alliancen følger 10 mio. kroner til VIA fordelt over de kommende fire år, og alliancen skal være et fyrtårn, der giver Europa en førende rolle inden for de kreative erhverv og samtidig styrker europæiske værdier og sammenhængskraft. Det kræver dygtige dimittender, og det er VIA’s opgave af uddanne dem, siger Gitte Sommer Harrits:

  • Vi skal levere dimittender, der er både konkurrencedygtige, vidende og nyskabende, så danske og europæiske producenter står stærkest muligt på det globale marked i fremtiden. Det kan vi gøre endnu bedre, når vi nu indgår i en alliance med Europas bedste på feltet, så vi er meget glade for, at EU har blåstemplet os på den måde, siger Gitte Sommer Harrits.

Fra fire til otte medlemmer

Alliancen blev egentlig etableret af EU i 2020 med fire medlemmer, men den er nu udvidet til otte og tæller filmskoler- og universiteter fra henholdsvis Portugal, Irland, Slovakiet, Belgien, Estland, Litauen, Bulgarien og nu altså også Danmark.

En oplagt mulighed at kombinere VIA’s styrker med FilmEU’s ambition

Elena Nielsen, der er uddannelseskonsulent ved CDEU, forklarer om processen, der ledte frem til optagelsen:

  • Tilbage i 2020 kom der en EU-indkaldelse til både at udvide de daværende 17 europæiske alliancer og etablere 24 nye. Her så vi en oplagt mulighed for at kombinere det, som VIA er dygtige til og gerne vil samarbejde europæisk om, med FilmEU’s ambition: Nemlig at være en nøgleudbyder inden for uddannelser i filmsektoren og i de kreative medier ved at udvikle såvel fælles kurser og moduler som udvekslingsprogrammer og nye, pædagogiske metoder, som gør det muligt at uddanne de bedste dimittender til fremtidens arbejdsmarked.

I ansøgningsprocessen har Elena Nielsen bl.a. arbejdet sammen med Martin Hansen, der er ansvarlig for FilmEU i VIA, og han understreger også, hvordan samarbejdet i FilmEU kan bruges strategisk:

  • FilmEU skal levere viden og løsninger på nogle af de udfordringer, som både kreatech-industrien såvel som det øvrige samfund står overfor: grøn omstilling, digitalisering, diversitet samt inklusion.

Skal skabe bedre udvekslingsmuligheder

For de studerende på VIA skal FilmEU blandt andet skabe bedre muligheder for at komme på både korte og længere udvekslingsophold hos partneruniversiteterne, og det skal ifølge Martin Hansen kvalificere dem yderligere til en af de store overskrifter på projektet: New jobs og New skills.

  • FilmEU skal ses som en router for nye samarbejder og relationer. Både mellem alliancepartnerne, men i lige så høj grad mellem VIA og de brancher, som vi leverer arbejdskraft til. Konkurrencen er enorm på det her område, og det kræver talentfulde medarbejdere at klare sig godt, og dem skal vi uddanne, siger Martin Hansen.

Ny mulighed for at ansøge om optagelse i en europæisk alliance til næste år

Fra CDEU’s side er vi som nævnt meget glade for, at VIA nu som den første, danske professionshøjskole er blevet optaget i en af Europa-Kommissionens 50 europæiske alliancer for europæiske universiteter.

I Danmark kan både erhvervsakademier, professionshøjskoler, videregående kunstneriske institutioner samt universiteter ansøge om at indgå i Europæiske Universiteter, og til næste år er der deadline for ansøgning om oprettelse af yderligere 10 nye alliancer. Vi ser derfor frem til at understøtte flere videregående uddannelsesinstitutioner i at følge i VIA’s fodspor og udvikle endnu bedre undervisningstilbud gennem samarbejde med nogle af de bedste på området på europæisk plan.

Skulle jeres videregående uddannelsesinstitution være interesseret i at høre nærmere om muligheden, så tag blot fat i Elena Nielsen – hendes kontaktinfo står lige under artiklen her.

Fakta om Europæiske Universiteter

Et Europæisk Universitet er et partnerskab mellem typisk otte-ni videregående uddannelsesinstitutioner på tværs af Europa.

50 Europæiske Universiteter er etableret og involverer 430 videregående uddannelsesinstitutioner i 35 lande (27 EU-lande + Island, Norge, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien og Tyrkiet), heriblandt 8 danske institutioner.

Partnerskaber søger tilskud via EU-programmet Erasmus+, og det samlede budget er på 402,2 millioner euro i perioden 2021-2027. Herudover kan partnerskaber opnå yderligere tilskud til forskningsdimensionen gennem EU-programmet Horizon.

Initiativet til Europæiske Universiteter blev lanceret af EU i 2018.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA