God historie

VIA med i forskernetværk: Skaber nye samarbejder og letter vejen til funding

23. januar 2019

Forsker Theis Raaschou Andersen fra VIA University College har med hjælp fra CDEU opnået en af bare to danske pladser i et af EU’s COST-netværk. Netværket giver adgang til at vidensdele på et helt nyt niveau med forskere fra hele Europa, letter vejen til at opnå støtte fra EU’s programmer, og giver mulighed for at udbrede løsningerne fra C2C CC, Midtjyllands ambitiøse klimatilpasningsprojekt, for hele Europa.

Theis Raaschou Andersen, forsker ved VIA University College

Theis Raaschou Andersen er programleder for VIA Byggeri, Energi og Miljø. Han forsker blandt andet i resilience og klimatilpasning, og han blev sidste år af CDEU gjort opmærksom på muligheden for at blive en del af det EU-finansierede COST-netværk CA17133 – Implementing nature based solutions for creating a resourceful circular city. COST er et EU-initiativ, som finansierer forskernetværk om konkrete emner:

Stor hjælp i forhold til forskningspligt

– Det her er en rigtig god mulighed for VIA. Vi fik først forskningspligt i 2013, så hele den netværksrelationelle opbygning er vi først nu i gang med, og her kan COST-netværket være en stor hjælp, fortæller Theis Raaschou Andersen, som fortsætter:

– Min arbejdsgruppe i COST, hvor jeg også er blevet co-chair på en af arbejdspakkerne, handler specifikt om håndtering vand i urbane miljøer, hvilket er noget af det, jeg arbejder med til dagligt. Dermed passer deltagelsen i netværket også perfekt ind i arbejdet på VIA.

Adgang til over 130 forskere fra hele Europa

COST har to medlemmer fra hvert land i Europa samt fra de lande, der er associeret med Europa. I alt bliver det til 38 lande med hvert to medlemmer, og hertil skal lægges de 58 substitutter, der også er med. Dermed giver netværket altså Theis Raaschou Andersen og VIA direkte adgang til over 130 europæiske forskere, der kan videndeles og dannes netværk med. Men værdien går meget længere end det:

Giver højere succesrate i Horizon2020

– Dette er også en strategisk handling fra vores side. Over tid vil VIA gerne markere sig mere på europæiske ansøgninger til Horizon2020, så det forsøger vi at blive mere aktive på med denne netværksdeltagelse. At være medlem af COST giver nemlig en højere succesrate, end hvis man som ansøger ikke er med i netværket, fortæller Theis Raaschou Andersen.

Han uddyber:

– Vi har på VIA en forskningsgruppe, der løfter rigtig flot i forhold til at hente midler fra danske fonde. Men vi skal over tid helst også have en høj, international succesrate, og her bliver både denne type af netværk og et kontor som CDEU jo ekstremt vigtige i forhold til at identificere de rette muligheder.

Unik mulighed for at udbrede klimatilpasningsprojekt

VIA er samtidig partner i det omfattende, midtjyske klimatilpasningsprojekt, Coast to Coast Climate Challenge, og deltagelsen i COST giver også på dette felt nogle helt unikke muligheder:

– Det er jo bare super fedt at få lov at bringe sådan et projekt i spil i et netværk med over 130 forskere, for det giver nogle fede synergier, en god vidensdeling og samtidig mulighed for at lave komplimentære projekter på tværs af EU-landene, slutter Theis Raaschou Andersen.

VIA’s deltagelse i COST-netværket varer til og med 2022.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA
Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet