God historie

VIA University College og CDEU laver samarbejdsaftale

11. april 2018

Bedre adgang til EU-støtte, udvidelse af internationale netværk og masser af ny inspiration til såvel forskere som studerende. Det er nogle af målene med den samarbejdsaftale, som VIA University College og CDEU netop har underskrevet. 

Helt konkret skal aftalen styrke VIA’s europæiske arbejde og udbrede kendskabet til VIA på den europæiske scene. Det skal ske ved, at CDEU vil repræsentere VIA i Bruxelles og bistå VIA både i forhold til projektudvikling, videns- og kompetenceopbygning samt synlighed i EU’s hovedstad.

Rektor for VIA, Harald Mikkelsen, udtaler om den nye aftale:

– VIA har i forvejen en stærk position som videnspartner i regionen og en tradition for tæt og praksisnært samarbejde med lokale aktører. Samtidig spiller regionskontoret i Bruxelles en central rolle i forhold til internationale partnerskaber, forskningsmidler og projektudvikling, som har været en vigtig del af vores strategi de senere år. Den position håber vi at kunne bygge videre på i det mere formaliserede samarbejde med CDEU.

 

Direktør for CDEU, Lars Holte Nielsen, tilføjer: 

– Et stærkere strategisk samarbejde mellem CDEU og VIA er helt naturligt. VIA har et betydeligt potentiale for en endnu stærkere europæisk forankring og deraf følgende hjemtag af EU-forskningsmidler. Desuden er der rigtig god sammenhæng mellem CDEU’s og VIA’s aktiviteter på en række områder, f.eks. sundhed, grøn omstilling, kreativitet og erhverv. Vi glæder os meget til det udbyggede samarbejde med VIA og har som ambition, at det skal kaste gode, konkrete resultater af sig til gavn for hele Midtjylland.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA
Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet
Lars Holte Nielsen
Direktør