God historie

VIA University College’s bestyrelse og direktion på studietur i Belgien

28. april 2023

I marts var bestyrelsen og direktionen fra VIA University College på studietur i Bruxelles og Ghent. Formålet med studieturen var todelt: Der var et fælles ønske om at blive klogere på, hvordan EU’s politiske prioriteter spiller sammen med VIAs strategiske ståsted, og så var der et ønske om at komme godt fra start for den nyvalgte bestyrelse, som ville bruge turen til Belgien til at styrke relationerne internt. 

De europæiske prioriteter på uddannelsesområdet er en direkte forlængelse af VIA’s egen strategi og vision som en ambitiøs uddannelses- og forskningsinstitution i Danmark. 

Det var en af konklusionerne, da CDEU i marts havde fornøjelsen af at kunne byde VIA University College’s nyvalgte bestyrelse samt direktion velkommen i Bruxelles.  

Todages program med to forskellige formål 

CDEU havde i tæt samarbejde med VIA planlagt og tilrettelagt et todages program for den nyudklækkede bestyrelse og for direktionen, og der var to formål med turen:  Dels ville bestyrelsen og direktionen gerne blive klogere på EU’s prioriteter inden for uddannelse, den grønne og digitale omstilling samt betydningen for fremtidens arbejdsmarked. Samtidig gav turen også en mulighed for, at bestyrelsesmedlemmerne på tværs kunne give en introduktion til hinandens arbejdsområder.  

VIA som en vigtig medudvikler af det europæiske uddannelsesområde 

Mødeprogrammet satte fokus på VIA i en europæisk sammenhæng som en vigtig medudvikler af det europæiske uddannelsesområde gennem succesfuld deltagelse i EU’s uddannelses- og læringsprogram Erasmus+ og positionering ift. at hjemtage finansiering til VIAs praksisnære forskningsaktiviteter. Programmet bød også på et møde med Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse ift. at drøfte organisering af efter- og videreuddannelsesaktiviteter på både nationalt og europæisk plan.

Fokus på det belgisk-flamske uddannelsessystem og på samspillet med virksomheder 

Programmets anden og sidste dag havde fokus på det belgiskflamske uddannelsessystem og dettes samspil med virksomheder. Delegationen var i denne forbindelse blevet inviteret til Ghent University of Applied Science (Hogent), der er excellente inden for bæredygtighed og samskabelse med de studerende. Videre blev VIA-delegationen inviteret på netværksfrokost og rundvisning i Hogents mode- og tekstillaboratorie, der er udpeget af Europa-Kommissionen som et ’Key Enabling Technology Center’ for tekstil, produktion og design. Programmet fortsatte med et virksomhedsbesøg hos SWECO, der i flere år har haft et samarbejde med Hogent om ’dual learning’-forløb, der klæder de studerende på til arbejdsmarkedet gennem skræddersyede udvekslingsforløb. 

Turen har skabt fornyet grobund for flere EU-samarbejder 

Ved slutningen af studieturen stod det klart for VIAs betyrelse og direktion, at de europæiske prioriteter inden for uddannelsesområdet harmonerer med VIAs egen strategi og vision som uddannelses- og forskningsinstitution. Studieturen har således skabt fornyet grobund for stadigt flere EU-samarbejder og -aktiviteter til gavn for VIAs studie- og forskningsmiljøer, som vi på CDEU i fællesskab med VIA glæder os til at bygge videre på.  

Medlemmer af bestyrelsen 

I bestyrelsen sidder – foruden direktionen bestående af rektor Harald Mikkelsen (der også er en del af CDEU’s bestyrelse), professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard, prorektor Gitte Sommer Harrits samt digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn – også bestyrelsesformand Per B. Christensen, næstformand Hanne Roed, regionsrådspolitikere samt repræsentanter for kommuner, Dansk Sygeplejeråd, brancheorganisationen Dansk Mode og Tekstil, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, NIRAS, undervisere fra VIA og dertil to studenterrepræsentanter fra VIA. 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA
Jesper Bracht
EU-konsulent
Forskning