Gode historier

Viborg kommune i spidsen for et EU-projekt om voksnes alkoholvaner

19. september 2013

Et nyt EU-projekt med Viborg Kommune i spidsen skal lære unge at drikke mindre med voksne som rollemodeller.

Viborg Kommune er udvalgt til at repræsentere Danmark i EU-projektet ”Power To Resist”, og skal sammen med England, Spanien, Sverige og Rumænien sætte fokus på voksnes alkoholvaner de kommende to år.

Projektet har til formål at skære ned på børn og unges skadelige forbrug af alkohol, men henvender sig ikke direkte til børn og unge. I stedet fokuserer projektet på forældre, fodboldtrænere, lærere og bedsteforældre, som skal agere gode forbilleder og rollemodeller for derigennem at påvirke børnene og de unge til at drikke mindre.

Viborg blev opmærksom på projektet gennem CDEU, som systematisk videresender partnersøgninger, der kan have interesse for kommunen. CDEU modtager dagligt partnersøgninger inden for en lang række områder, og på baggrund af en indsigt i de områder, der interesserer Viborg kommune, bliver de mest relevante sendt videre.

Viborg i spidsen

Viborg Kommune skal stå i spidsen for det europæiske projekt. Ideen til projektet er opstået i Sverige. I 2012 søgte Tranemo Kommune i Sverige partnere over hele Europa til en fælles indsats målrettet voksnes alkoholadfærd. I konkurrence med 96 andre kommuner, landsdele og regioner fra hele Europa blev Viborg udvalgt som en af 6 partnere og overtog siden lederrollen i projektet. Viborg blev valgt, blandt andet på grund af den daglige kontakt mellem kommunens SSP-konsulenter og forældre ved aftenmøder på skolerne. SSP står for Skole, Socialforvaltning og Politi, og er et kriminalpræventivt samarbejde mellem de tre aktører.

Fakta

Børn fra familier, hvor der drikkes tit og meget, drikker generelt tidligere og mere end andre børn. Disse børn er også i forhøjet risiko for senere at sætte både uddannelse og almen trivsel over styr på grund af nedarvet alkoholadfærd. ”Power To Resist” har fokus på at ændre alkoholkulturen i europæiske familier og tager udgangspunkt i, at unge efterligner de drikkevaner, som de oplever hos forældre og andre voksne. Projektet løber fra efteråret 2013 til efteråret 2015 og skal gribe ind over for unges drikkeri i Sverige, England, Spanien og Rumænien.

Projektet har fået tilskud under Grundtvig-programmet, som er en del af EU’s overordnede program for undervisning og uddannelse, Livslang Læring Programmet (LLP). Læs mere om Grundtvig-programmet her.

Læs mere

”Viborg skal vende unges alkoholvaner” http://www.tvmidtvest.dk/indhold/viborg-skal-vende-unges-alkoholvaner.
”Viborg-forældre bliver europæiske rollemodeller” http://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Presserum/Pressemeddelser/2013/September/Viborgforaeldre-bliver-europaeiske-rollemodeller.

Få mere at vide

Formand for Børne- og Ungdomsudvalget Søren Gytz Olesen, tlf. 87 55 17 17, mail: gytz@viborg.dk.
SSP-konsulent Louise Hesner Brandstrup, tlf. 87 87 10 61, mail: lb1@viborg.dk.
Udviklingskonsulent Mads Helbo Laursen, tlf. 87 87 86 06, mail: mhl@viborg.dk.