God historie

Vil omdanne regn til rekreation: 7,5 mio. kr. til Klimatorium i nyt EU-projekt

31. august 2023

Denne sommer har budt på rekordhøje regnmængder. De gamle spildevandsrør kan ikke følge med, og nye rør koster voldsomt dyrt. Derfor er der brug for at tænke i nye måder at håndtere vandet på, og EU ser i stadigt højere grad mod naturbaserede løsninger, hvor områder overrisles frem for at vandet ledes gennem rør. Nu er Klimatorium fra Lemvig med CDEU’s hjælp kommet med i et nyt EU-projekt, der vil undersøge, hvordan naturbaserede løsninger kan implementeres og gavne borgernes liv i en række europæiske lande.

Ekstreme mængder nedbør kalder på nye løsninger

Juli måned i år bød på over dobbelt så meget nedbør i forhold til, hvad der normalt falder i juli, og de voldsomme nedbørsmængder bliver kun mere og mere ekstreme. Det sætter mange lokale forsyningsvirksomheder under et voldsomt pres:

  • Vi har et kæmpe problem med alt for meget klimavand, og det udfordrer vores infrastruktur: For bare 30 år siden, der regnede vi med 130 liter vand i sekundet per hektar, når det regnede. I dag er det tal fordoblet til 260 liter. Og hvis man så forestiller sig, at gennemsnitsalderen på de rør, vi har, er over 40 år, så kan man jo se, at de slet ikke kan flytte det vand, de skal.

Sådan lyder det fra Lars Holmegaard, som er direktør for Lemvig Vand og Spildevand og for Klimatorium.

Bruger EU-projekter til at skabe de nødvendige løsninger lokalt

Lars Holmegaard forklarer videre, hvordan det at lægge større rør ikke umiddelbart er en mulighed, fordi det er en enorm udgift, og at der derfor er behov for at kigge efter andre løsninger:

  • Det gør det oplagt for os at se på, hvordan vi kan bruge EU-projekter til at skabe nogle nye løsninger i stedet, og gennem samarbejdet med CDEU har vi fået viden om, at naturbaserede løsninger er vejen frem. CDEU har også peget på et program, vi kan gå efter, og I har ovenikøbet fundet frem til midler. Det vil sige, at vi nu får noget finansiering til at afprøve noget, vi ikke lige har midler til i dagligdagen, så vi kan ændre kursen til nogle andre løsninger, end vi har været vant til.

En væsentlig pointe er også, at vi med åbenheden viser, hvordan klimaforandringer ikke kun behøver at medføre indskrænkninger i dagligdagen – hvis vi formår at gøre en dyd ud af nødvendigheden, kan forandringerne også lede os til at finde nye, innovative højder og bo mere spændende i fremtiden – Lars Holmegaard, direktør for Klimatorium i Lemvig

Vil skabe bedre løsninger i samarbejde med en række Atlanterhavslande

De midler, som Lars Holmegaard refererer til, er den EU-finansiering på 7,5 mio. kr., som Klimatorium nu har opnået ved at blive partner i EU-projektet NBRACER – Nature Based Solutions for Atlantic Regional Climate Resilience. Projektets 30 partnere kommer fra otte lande langs den europæiske Atlanterhavskyst, og NBRACER vil undersøge, hvordan naturbaserede løsninger kan benyttes til at skabe bedre spildevandsløsninger lokalt. For ikke alene er naturbaserede løsninger meget billigere end traditionelle spildevandsrør, de rummer også mulighed for at lave regnvand om til rekreative områder for borgerne.

Mulighed for at afprøve en række nye tiltag

Med den finansiering, som Klimatorium har fået gennem projektet, er planen derfor at undersøge, hvordan man bedst kan håndtere alt det vand, der kommer, ved at afprøve en række nye tiltag – det kan betyde løsninger, hvor rør erstattes med kanaler, og hvor naturen anvendes som naturlig opbevaring.

Klimaforandringer behøver ikke kun at betyde indskrænkninger

Desuden skal en del af EU-finansieringen gå til at bygge et såkaldt ’Living Lab’ – altså et demonstrationsanlæg, der skal give synlighed og mulighed for borgerinddragelse:

  • Med vores ’Living Lab’ vil vi gøre vandstyringen synlig for borgerne for at kommunikere vigtigheden og nødvendigheden af at bruge naturen i vores løsninger. Men en væsentlig pointe er også, at vi med åbenheden viser, hvordan klimaforandringer ikke kun behøver at medføre indskrænkninger i dagligdagen – hvis vi formår at gøre en dyd ud af nødvendigheden, kan forandringerne også lede os til at finde nye, innovative højder og bo mere spændende i fremtiden, afslutter Lars Holmegaard.

Fakta om EU-projektet NBRACER

De i alt 30 partnere i projektet kommer fra Danmark, Holland, Belgien, Frankrig, Spanien, Portugal og Italien. Foruden Klimatorium er også Aalborg Universitet med som partner fra dansk side.

Projektet starter officielt op i oktober 2023 og løber i fire år, og det har fået tildelt støtte fra EU’s store rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe.

Projektet ledes af Deltares, som er en hollandsk NGO, der arbejder med vand og undergrund, og som er blandt de ledende i verden inden for sit felt.

Mens Klimatorium har modtaget godt 7,5 mio. kr. i EU-støtte, er den økonomiske ramme for hele projektet på i alt 131 mio. kr.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Mathilde Dam
EU-konsulent
Forskning og grøn omstilling