God historie

Vil rekruttere unge landmænd i samarbejde med hele Europa

2. oktober 2019

Landbrugets image lider blandt de unge, og det skader rekrutteringen. Det ved de hos Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg, som via et nyt EU-projekt vil forsøge at gøre det mere attraktivt at gå ind i faget. Og de står ikke alene: Hele 16 europæiske partnere har allerede meldt sig til at deltage i projektet.

Fra venstre Elena Nielsen, CDEU, samt Susanne Joel og Lars Møgelbjerg Andersen, Asmildkloster Landbrugsskole.

Forstander for Asmildkloster Landbrugsskole, Lars Møgelbjerg Andersen, er ikke i tvivl:  Skal rekrutteringen til fremtidens landbrug sikres, skal der rettes op på landbrugets image blandt de unge:

– Der er et behov for at gøre noget, for der er en udfordring i at rekruttere unge mennesker. Det vil de fleste brancher jo nok kunne sige, men jeg synes, at der er en ekstra udfordring for os: Mange har jo en holdning til det, vi laver, og nogle gange får det et image, der måske ikke er helt fair, men som i hvert fald hverken gavner tiltrækningen af unge mennesker eller interessen for faget.

Massiv interesse: 16 mulige partnere

Derfor har landbrugsskolen ved Viborg, der har gode erfaringer fra en række tidligere og nuværende europæiske projekter, taget fat på at tackle problemstillingen i fællesskab med europæiske partnere. Og interessen er massiv. Da Asmildkloster Landbrugsskole i sidste uge holdt indledende partnermøde på CDEU, var der således tale om et særdeles imponerende fremmøde, hvor repræsentanter fra hele 16 forskellige landbrugsskoler i hele Europa havde taget turen til Bruxelles:

– Det, som vi også glædede os over inden mødet, var jo: Prøv at se, der er ikke noget endnu! Der er nogle papirer, der er nogle ideer, men det er det hele – og så er der alligevel nogle fra hele Europa, der er blevet tiltrukket af tankerne og ideerne. Det er jo bare så fedt, fortæller en tydeligt begejstret Lars Møgelbjerg Andersen.

CDEU fik idéen til projektet

Idéen til projektet kom fra CDEU. Tilbage i foråret 2019 kom der et forslag til den næste CAP (Common Agricultaral Policy), hvor et fokuspunkt vil blive at sikre nye årgange i landbruget – og her så CDEU’s uddannelseskonsulent, Elena Nielsen, en oplagt mulighed:

– Skal man gøre sig håb om EU-støtte, er det med at tale lige ind i Europa-Kommissionens agenda – og det er der på alle måder mulighed for at gøre her. Projektet skal derfor være et strategisk partnerskabsprojekt under Erasmus+-programmet, der understøtter nye læringsmetoder og innovation i undervisningen.

Kendte til relevansen

Elena Nielsen kender Asmildkloster Landbrugsskole fra en tidligere, succesfuld EU-ansøgning til et projekt angående bæredygtighed i landbruget, og derfor vidste hun også, at problemstillingen med at tiltrække de unge til landbrugsfaget var relevant for Asmildkloster:

– Da jeg præsenterede muligheden for Asmildklosters Susanne Joel, var skolen på med det samme.

Hos os siger vi sådan set bare ’Vi gør det’ – så i stedet for at snakke om det, så prøver vi at gøre det.

Lidt mindre snak, lidt mere handling

Og det er faktisk meget typisk for den ellers relativt lille landbrugsskole fra Viborg Kommune. På trods af, at den kun har 220 årselever, er den nu i gang med deres fjerde internationale projekt på få år, for, som forstander Lars Møgelbjerg Andersen udtrykker det:

– Der er jo mange skoler, der vil arbejde internationalt, og som har skrevet mange sider om det. Men hos os siger vi sådan set bare ’Vi gør det’ – så i stedet for at snakke om det, så prøver vi at gøre det.

Mærkbar effekt på lærerne

Det har indtil videre rykket ganske meget på skolen, der for få år tilbage ikke kunne drive flere af lærerne afsted på f.eks. en international udvekslingstur– nu er billedet et ganske andet:

– Da vi startede det her, der sendte vi jo vores lærere afsted ud over grænserne; og der var ingen, der ville afsted. De sagde ting som ’Nej nej, jeg er jo ikke så god til engelsk’ og så videre. Men nu har over halvdelen af lærerne været afsted, og der er flere, der gerne vil med, fortæller Lars Møgelbjerg Andersen og fortsætter:

– Og det er jo lige nøjagtig det, vi gerne ville have. Det hjælper med til, at vi får paraderne lidt ned, vi bliver mere udadvendte, og det er altså noget, vi har behov for i landbruget, som jo ellers godt kan have lidt af en osteklokke over sig.

Tænk, at vi kan det! Sådan en lille landbrugsskole med 220 årselever! Det er jo lidt naturstridigt, at vi sidder her og har gang i så meget internationalt arbejde!

’Tænk, at vi kan det!’

Asmildkloster Landbrugsskole sigter mod at ansøge Erasmus+ programmet til marts 2020 om et treårigt projekt. Om der ender med at være 16 partnere eller færre, er ikke til at sige på nuværende tidspunkt, men uanset hvad, så glæder det Lars Møgelbjerg Andersen, at den skole, han er forstander på, kan være med til at rykke på det internationale:

– Egentlig tænker jeg jo: Tænk, at vi kan det! Sådan en lille landbrugsskole med 220 årselever! Det er jo lidt naturstridigt, at vi sidder her og har gang i så meget internationalt arbejde! Men landbruget er jo faktisk en af de mest internationale brancher, vi har, med en kæmpestor eksport, så man kan nok nærmere spørge om, hvorfor det ikke er blevet gjort før? Men nu gør vi det altså. Og uanset hvad det bliver til, så bliver vi jo dygtige til at arbejde internationalt – det er jo meget anderledes end den måde, vi arbejder på til daglig.