Ansøgningsrunde

Virksomheder: Lad EU’s Innovation Fund løfte meget af risikoen i jeres grønne energiprojekter

30. november 2022

Som noget nyt er EU’s The Innovation Fund kommet med i porteføljen af programmer, som vores erhvervsteam vejleder i. Programmet støtter nye energiteknologier, der kan hjælpe med at nedbringe CO2-forbruget, og som står for at skulle testes af i fuld skala, inden de rammer markedet. Den type demonstrationsprojekter kan være særdeles kostbare og indebære en stor økonomisk risiko, og det er for at løfte en betragtelig del af denne risiko, at EU har sat The Innovation Fund i verden.  

Skal nedsætte CO2-udledningen

CO2-besparelser er nøglen, hvis man vil have fingrene i EU-støtte fra The Innovation Fund, som er et af de nyere skud på stammen af EU-programmer, hvori virksomheder kan hente støtte til at få deres bedste idéer realiseret:

  • The Innovation Fund har været i gang i et par år nu, og det gør, at vi har fået et godt kendskab til, hvilken type af projekter, der støttes, og hvilke parametre, der er vigtige i evalueringen. Derfor kan vi nu begynde at give en kvalificeret rådgivning herom, og det er altså grunden til, at The Innovation Fund er blevet en del af vores portefølje af programmer, som vi rådgiver virksomhederne i at søge, fortæller CDEU’s erhvervskonsulent, Tarik Kehli.

Program ligger i sidste ende af udviklingsspektret

CDEU’s erhvervsteam, fra højre Tarik Kehli og Thomas Steen Hansen

EU støtter med sine forskellige programmer virksomhederne lige fra den tidlige udvikling over udarbejdelse af prototyper og frem til markedsmodning, og på dette spektrum lægger The Innovation Fund sig i den sidste ende:

  • Der er en vis trappe, man skal bevæge sig ad, før ens unikke idé kan nå frem til markedet. Først skal man demonstrere, at ens teknologi reelt virker, og når det er gjort, og det rette potentiale i øvrigt er til stede, kan man bygge i fuld skala. Det er netop på dette sidste stadie, at The Innovation Fund træder ind med støtte: Programmet tilbyder virksomheden at søge om funding til at finansiere et (ofte meget kostbart) fuldskala-anlæg, så virksomheden kan vise over for potentielle investorer, at teknologien fungerer på markedsvilkår, fortæller Thomas Steen Hansen, der sammen med Tarik Kehli udgør CDEU’s erhvervsteam.

Flere centrale konkurrenceparametre

I forhold til at opnå EU-støtte fra The Innovation Fund, så er det primært prisen pr. elimineret ton CO2-udledning, som projekterne konkurrerer om. Men samtidig spiller også teknologisk nyhedsværdi en væsentlig rolle i programmets evaluering – og dermed i en virksomheds chancer for at opnå EU-finansiering.

Small og Large Scale

The Innovation Fund har to kategorier, som man kan søge:

Small Scale er for projekter på mellem 2,5 og 7,5 mio. euro, og her støtter EU op til 60% af meromkostningen ved at investere i omkostninger til at anskaffe anlægget for den nye teknologi (CAPEX).

Large Scale er for projekter på over 7,5 mio. euro. I denne kategori støttes op til 60% af meromkostningen til såvel CAPEX som til driftsomkostningerne for anlæggets første ti år.

Noget for jeres virksomhed?

Er I blevet nysgerrige på, om The Innovation Fund mon kunne være det rette program at søge om støtte til jeres grønne teknologi, så tag endelig fat i enten Tarik Kehli eller Thomas Steen Hansen. Deres kontaktinformation finder du under artiklen her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst
Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv og Vækst