God historie

Visionspraktiker - ny strategi for CDEU er vedtaget

14. april 2023

CDEU’s bestyrelse har netop vedtaget en ny strategi for aktiviteterne i Bruxelles. Arbejdet med strategien har stået på gennem det seneste års tid, og bestyrelsen har ønsket en strategi, som bygger på de gode resultater og den store opbakning, som CDEU gennem de seneste 15 år har opnået i Midtjylland, men som samtidig tager et skridt videre og skærper CDEU’s profil og målsætninger. Du kan dykke ned i strategien i artiklen her.

Fokus på værdiskabelse i en turbolent tid

Ambitionen har været at lave en strategi, som kan rumme, at vi befinder os i en tid med store udfordringer og i en verden, der ændrer sig hurtigt og uforudsigeligt. Strategien skal stille CDEU stærkere og mere robust i denne situation samt opretholde fokus på værdiskabelse.

Rollen som Visionspraktiker

Med strategien definerer bestyrelsen, at CDEU’s rolle er Visionspraktiker, og at kontoret dermed agerer i spændingsfeltet mellem midtjyske og europæiske visioner og praktisk anvendelse.

Strategien definerer ambitionen med CDEU’s arbejde tosidet, nemlig dels at sikre lokal og regional værdi i Midtjylland ud af europæiske visioner, dels at give værdi til Europa ud af midtjyske visioner.

Strategi er lavet i tæt samarbejde

Strategien er blevet til i samskabelse mellem bestyrelsen, CDEU’s ledelse og medarbejdere, og vi glæder os til at udleve strategien, som vil blive et konkret værktøj og retningsgiver i vores daglige arbejde.

Læs strategien her

Vi håber, at du har lyst til at læse strategien, som findes på linket her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lars Holte Nielsen
Direktør