Arrangementer

Webinar: Kultur og kreative erhverv i en europæisk kontekst

27. maj 2020

CDEU og Genvej til Europa inviterer den 3. juni til et webinar om Kultur og kreative erhverv i en europæisk kontekst.Webinaret vil fokusere på EU´s  kommende initiativ ”Creative & Cultural Industries KIC (Knowledge and Innovation Community)”, som skal danne netværk og udvikling på tværs af hele Europa. 

Vores kulturkonsulent Julie Sand Jørgensen er en af oplægsholderne under webinaret

Med udgangspunkt i dette initiativ vil vi sammen drøfte, hvordan kultur og kreative erhverv som identitetsskaber og vækstdriver ses i en europæisk kontekst.

Her kommer vi også omkring den politiske dagsorden samt konkrete projekter og eksisterende netværk inden for feltet.  

Vi kommer til at høre fra:

Tarik Kehli og Julie Sand Jørgensen, der er henholdsvis erhvervs-og kulturkonsulent ved Central Denmark EU Office . 

Tid

Onsdag den 3. juni fra 13.00 til 14.00.

Tilmelding

Tilmeld dig via linket her senest  tirsdag den 2. juni kl. 12.00   

Hvis du har et spørgsmål eller en kommentar, som du gerne vil have, at vi tager op på webinaret, kan du skrive den i tilmeldingsformularen.  

Tilmelding er nødvendig for at få tilsendt et link for at kunne deltage.

Hvem kan deltage?

Webinaret er for alle kulturaktører i Midtjylland som kulturinstitutioner og -organisationer såsom museer, musikskoler, ngo’er, kunstnere, foreninger m.v. samt kulturchefer og -medarbejdere i både kommunerne og i Europæisk Kulturregion.