Arrangementer

Workshop: Bliv bedre til at beskrive dit projekt, når du søger funding

12. oktober 2021

Har du et innovativt udviklingsprojekt – måske med internationalt potentiale – liggende i skuffen, men er du endnu ikke lykkedes med at formulere det helt klart og tydeligt? Så kom med til vores gratis workshopforløb, som gør dig klogere på, hvordan du stykker en god fondsansøgning sammen og derved optimerer chancerne for at opnå projektstøtte.

CDEU’s to erhvervsrådgivere, forrest Tarik Kehli og bagerst Thomas Steen Hansen

Det er CDEU, der sammen med Business Horsens under programmet Global Midt 2.0 inviterer til et gratis workshopforløb. Det løber over to gange, nemlig den 9. og den 24. november 2021, og det finder sted hos VIA University College i Horsens.

Lær at beskrive et udviklingsprojekt korrekt

Workshopforløbet vil klæde dig på til at forstå grundelementerne i det at beskrive et udviklingsprojekt klart, og det vil tage udgangspunkt i, hvordan man specifikt scoper og formidler EU-projekter. Du vil gå hjem med viden om, hvordan EU-støtte kan nedbringe din virksomheds finansielle risici ved at finansiere en stor del af udviklingsomkostningerne.

Skaber I værdi for mange? Så er I velkomne!

Det at opnå støtte fra enten EU eller fra mange nationale støtteordninger er ikke afhængigt af, hvilken branche jeres virksomhed opererer i – det vigtigste er, at jeres produkt:

  • skaber ny værdi for kunderne,
  • er skalérbart, og
  • har et stort markedspotentiale.

Deltagende virksomheder skal derudover også have mellem fem og 249 ansatte og være mindst tre år gamle.

Workshopforløbet vil bestå af

Første workshop: 9. november kl. 14.00-16.00 |

VIA University College
Banegårdsgade 2, 8700 Horsens
Lokale C07.06a

Hvad udgør et innovativt udviklingsprojekt? | Hør fra en virksomhed, der har fået EU-funding | Hvordan går man til ansøgningsprocessen?

Anden workshop: 24. november kl. 14.00-16.00 |

VIA University College
Banegårdsgade 2, 8700 Horsens
Lokale C07.06a

Scoping af et udviklingsprojekt i forhold til EU’s programmer – teknologiudvikling eller markedsmodning | Fra potentiale til valideret koncept – formidling af udviklingsprojektet med henblik på fondsansøgninger

Aftal tid til et individuelt møde

I forlængelse af anden workshop vil der være mulighed for at aftale et individuelt møde, hvor det enkelte udviklingsprojekt gennemgås, og I kan få anbefaling om specifikke videre tiltag.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til ovenstående, eller kunne du godt tænke dig yderligere information, så ring til CDEU’s erhvervskonsulent Tarik Kehli på +45 22 24 33 30 eller skriv på tk@centraldenmark.eu

Tilmelding

Ved tilmelding ønskes oplyst: CVR-nummer, navn(e) på deltager(e), firmanavn og kontaktinformationer.

Tilmelding kan ske via mail til tk@centraldenmark.eu

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst