Arrangementer

Workshop for virksomheder: Hvordan opnår I støtte til jeres udviklingsprojekt?

16. december 2020

Nu får virksomheder en oplagt mulighed for at lære, hvordan EU kan finansiere en stor del af deres udvikling: Sammen med Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande inviterer CDEU nemlig til et gratis, online workshopforløb, der starter den 27. januar kl. 14-16.

CDEU’s erhvervskonsulenter, fra højre Tarik Kehli, Thomas Steen Hansen og Elena Nielsen.

Har jeres virksomhed et innovativt udviklingsprojekt med internationalt potentiale liggende i skuffen, enten fordi udviklingen er for dyr, eller fordi risikoen for, at produktet ikke lykkes, er for høj?, Så kig nærmere her!

Sammen med Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande under programmet Global Midt 2.0 inviterer CDEU nemlig til to online workshops den 27. januar og 9. februar 2021.

Forstå mulighederne i EU’s programmer

Workshopforløbet vil klæde jer på til at forstå mulighederne i EU’s programmer samt til at scope og formidle potentialet i jeres udviklingsprojekt. I vil få viden om, hvordan EU-støtte kan finansiere en stor del af udviklingsomkostningerne og dermed bringe både omkostninger og risiko ned for jer.

EU-støtte er ikke afhængig af branche, men af at have den bedste idé

Vil I opnå EU-støtte, så afhænger den ikke af, hvilken branche jeres virksomhed opererer i – jeres kommende produkt skal bare kunne:

  • skabe ny værdi for kunderne
  • være skalérbart og
  • have et stort markedspotentiale.

Deltagende virksomheder skal derudover også have mellem 5 og 249 ansatte, ligesom virksomhedens CVR-nummer skal være over tre år gammelt og være registreret i Region Midtjylland.

Workshopforløbet vil bestå af:

Første workshop: 27. januar kl. 14.00-16.00 | Online via Teams

Introduktion til EU’s støtteprogrammer | Hør fra en virksomhed, der har fået EU-funding | Hvordan går man til ansøgningsprocessen?

Anden workshop: 9. februar kl. 13.00-16.00 | Online via Teams

Scoping af et udviklingsprojekt i forhold til EU’s programmer – teknologiudvikling eller markedsmodning | Fra potentiale til valideret koncept – formidling af udviklingsprojektet med henblik på fondsansøgninger.

Mulighed for individuel rådgivning

I forlængelse af anden workshop vil der være mulighed for at aftale et individuelt rådgivningsmøde, hvor det enkelte udviklingsprojekt gennemgås, og hvor I kan få anbefaling om specifikke, videre tiltag.

Yderligere oplysninger

Har I spørgsmål til ovenstående, eller kunne I tænke jer yderligere information, så ring til CDEU’s erhvervskonsulent Tarik Kehli på +45 22 24 33 30 eller skriv på tk@centraldenmark.eu.

Tilmelding

I kan tilmelde jer ved at sende en mail til tk@centraldenmark.eu.
Ved tilmeldingen må I meget gerne oplyse virksomhedens CVR-nummer, firmanavn, navn(e) på deltager(e) samt kontaktinformationer.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Tarik Kehli
EU-konsulent
Erhverv og vækst
Elena Nielsen
EU-konsulent
Uddannelse og VIA
Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv