Gode historier

Workshops giver kompetencer til kommende Erasmus+-projekter

31. januar 2018

CDEU’s forløb, Genvej til Europa, har netop afholdt den anden ud af i alt tre Erasmus+ workshops. Kursusrækken er for ansøgere, der påtænker at søge EU´s uddannelses- og læringsprogram, Erasmus+, og kurserne har til formål at gøre ansøgere opmærksomme på de enkelte dele i en EU-ansøgning samt disses betydning for projektet.

Den netop afholdte workshop fandt sted i Viborg, og her deltog fem projektkoordinatorer. CDEU’s to kulturkonsulenter, Lone Leth Larsen og Julie Sand Jørgensen, talte på workshoppen om, hvad det vil sige at arbejde med effekt og formidling i et Erasmus+-projekt.

Forskellige metoder udvikler EU-projekter

”Vi gør brug af forskellige metoder såsom `Tegn dit projekt´, `Den varme stol´ samt et Gantt-skema, som er med til at konkretisere projektet i forhold til Erasmus+´ kriterier”, fortæller Julie Sand Jørgensen. De forskellige metoder er med til at give en ny indsigt i projekterne. For eksempel bliver deltagerne stillet over for at skulle indsende et fiktivt udkast til Genvej til Europa, og her oplever de, at det kan være udfordrende at finde tid til at levere. Det giver stof til eftertanke til når projektkoordinatorerne opstiller frister for deres partnere om at levere dokumenter og indhold til den samlede EU-ansøgning.

Målsætningerne skal matche

Metoderne giver samtidig et indblik i de mange forskellige elementer, som man som projektkoordinator skal være opmærksom på. Landdistriktskoordinator for Skive Kommune og deltager på workshoppen, Thomas Olesen, pegede på, at det væsentlige for en organisation, når projektkoordinatoren går ind i et EU-projekt, må være, at projektet skal passe ind i projektkoordinators daglige arbejde, og at projektet er med til at opfylde ens organisations mål. En EU-ansøgning kan være et stort arbejde, især hvis det er første gang, at man laver en, og derfor har det stor betydning, at projektets og organisationens målsætninger matcher.

Selve ansøgningsprocessen er også kompetencegivende

På workshoppen i Viborg fik deltagerne en forståelse af, hvad der skal til for at skrive en god ansøgning til Erasmus+-programmet, mens de samtidigfik øjnene op for, at ansøgningsprocessen også kan være en kompetencegivende proces. Den viden, som de opnår ved at gennemføre en EU-ansøgningsproces, giver nemlig kompetencer til at bearbejde ikke kun deres egen ansøgning – den giver også værktøjer, som man kan bruge, når man skal tage kritisk stilling til andres europæiske projekter. Det er noget, som workshopdeltagerne kan tage med sig hjem og bruge, når de på et andet tidspunkt har lyst til at udvikle nye EU-projekter.

Lærer måder til at samarbejde bedre med partnere

En anden kompetence, som deltagerne har opnået, er viden om, hvordan man bedst arbejder og har sin dialog med projektets partnere, som kommer fra forskellige EU-medlemslande. Hvordan får man f.eks. partnere til at levere indhold til ansøgningen? Hvilke dokumenter skal partnerne sende til projektkoordinatoren, og hvordan skaber projektkoordinatoren engagement hos partnerne samt en følelse af ansvar for projektet? Disse og mange andre spørgsmål er workshopdeltagerne også blevet klogere på. De er kort og godt blevet bedre rustet til at håndtere deres partnere, og så har de opnået en bedre forståelse af, hvad de kan forvente af dem.

Den tredje og sidste workshop i rækken bliver afholdt i torsdag den 8. marts 2018, hvor Genvej til Europa får besøg af en ekstern EU Erasmus+ evaluator, Esther Gelabert fra Spanien. Interesserede kulturaktører fra kulturorganisationer, kommunale kulturkonsulenter og andre interesserede i Erasmus+-projekter er velkommen til at deltage. Arrangementet er gratis, men frokost er for egen regning. Det foregår fra kl. 09.00 til 13.00. Sted vil blive bekræftet snarest. Du kan læse mere om arrangementet i næste uges EU-fokus.

Læs mere

Du kan læse mere om Genvej til Europa på hjemmesiden her eller følge Genvej til Europa på facebook/genvejtileuropa.