God historie

Aarhus er udpeget til at vise vejen for den grønne omstilling af Europa

10. maj 2022

CDEU har understøttet Aarhus i at blive en af EU-Kommissionens 100 udvalgte byer, der har forpligtet sig på at blive klimaneutrale i 2030. Dermed skal Aarhus i samarbejde med andre europæiske frontløbere gå forrest og vise vejen for klimaneutralitet i resten af Europa senest i 2050. Men det største arbejde for Aarhus ligger endnu forude, for nu skal omstillingen for alvor i gang. På CDEU ser vi frem til at hjælpe byen med at finde de bedste europæiske partnere og med at søge om EU-funding, der kan understøtte de nødvendige indsatser

Hele 75 procent af EU’s borgere bor i byområder, og ser man på verdensplan, så forbruger byområder over 65 procent af verdens samlede energi. Desuden er byområder ansvarlige for over 70 procent af verdens samlede CO2-forurening. Det gør byerne til et oplagt sted at starte med at få udviklet de innovative løsninger, der skal sikre den grønne omstilling, og det er netop, hvad EU’s såkaldte “bymission” har som mål. 

Blandt de 100 udvalgte byer

Det er denne mission, som Aarhus netop har været i konkurrence om at blive udvalgt til blandt i alt 377 ansøgere. Udvælgelsen forpligter byen på at være en af de 100 europæiske byer, der skal være klimaneutrale allerede i 2030, og som skal være med til at vise vejen mod klimaneutralitet for hele EU i 2050.  

CDEU var med til at sætte muligheden i spil tilbage i foråret 2021, og det er et imponerende politisk og fagligt engagement, Aarhus Kommune har lagt i indsatsen fra dag et. Nu glæder vi os til at bidrage til at udnytte de mange muligheder, som udvælgelsen giver – Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU

Vi er stolte over at have hjulpet og glæder os til det kommende arbejde 

CDEU har understøttet Aarhus i hele ansøgningsprocessen, og vores direktør, Lars Holte Nielsen, udtaler:  

  • Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU

    CDEU var med til at sætte muligheden i spil tilbage i foråret 2021, og det er et imponerende politisk og fagligt engagement, Aarhus Kommune har lagt i indsatsen fra dag et. Nu glæder vi os til at bidrage til at udnytte de mange muligheder, som udvælgelsen giver, herunder bedre adgang til at samarbejde med de bedste partnere i Europa om klimaløsninger og en genvej til finansiering fra EU’s fonde, som vil være til gavn for hele Midtjylland. Samtidig giver udpegelsen også et stort ansvar til Aarhus, og der ligger et anseeligt arbejde forude, som hele byen må deltage i.  

Byer som living labs 

Bymissionen sigter mod at lade byerne fungere som såkaldte living labs, der via en eksperimenterende og innovativ tilgang skal skabe forbilledlige, klimaneutrale byer, som kan hjælpe resten af Europas byer i deres omstilling. Dermed hviler bymissionen også på en central tanke i EU’s rammeprogram, Horizon Europe, der tilsiger, at forskningen skal ud fra laboratorierne og universiteterne for i stedet at komme ud at virke i verden.   

Blåstempling skal sikre nødvendige investeringer 

Konkret tilbyder bymissionen de 100 udvalgte byer teknisk assistance fra en særlig missionsplatform, der skal understøtte byerne i deres arbejde frem mod klimaneutralitet. Samtidig fungerer udnævnelsen også som en blåstempling, der skal bruges til både at opnå EU-funding og til at tiltrække de øvrige investeringer, som bliver nødvendige for at nå målet om klimaneutralitet i tide.  

Vil udvikle de rette løsninger i samarbejde med andre, ambitiøse byer

Vigtigt er det også at nævne, at Aarhus med er blevet en del af en gruppe af meget ambitiøse, europæiske byer, som nu kan samarbejde om at udvikle og implementere de rette løsninger.  

CDEU’s Birgitte Karnøe Frederiksen sammen med Ingeborg Mark Jacobsen, Aarhus Kommune

Da ansøgningsarbejdet stadig stod på i vinters, og CDEU var i gang med at klæde Aarhus Kommunes nyansatte Ingeborg Mark Jacobsen på til sit arbejde med bymissionen, talte vi med Tine Lai Andersen om ambitionerne for at ansøge. Tine Lai Andersen er Delprogramleder for Aarhus Omstiller – en del af Aarhus Kommunes klimaplan, og hun fortalte:  

  • Vi kender ikke nødvendigvis alle de løsninger, der skal til for at nå i mål, og det har vi en stor ydmyghed over for. Vores mission med at blive en af de 100 udvalgte byer er derfor at komme i netværk med andre ambitiøse byer, der arbejder med grøn omstilling, hvor vi forhåbentlig kan lære noget og finde funding til det, vi skal til at lave. Håbet er således i fællesskab at kunne finde nogle af de løsninger, der kan få os i mål på missionen om at være CO2-neutrale i 2030. 

Læs hele historien på linket her: Aarhus bruger EU’s bymission til at nå egne klimamål 

Fakta om bymissionen 

Bymissionen vil frem til udgangen af 2023 modtage 360 mio. euro i EU-funding, som skal få sat gang i at udvikle de innovative løsninger.   

Du kan læse nærmere om bymissionen på linket her.   

 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Lars Holte Nielsen
Direktør