God historie

AU og Novo Nordisk Fonden i Bruxelles for at fremme Open Innovation in Science Platforme

14. september 2022

Open Innovation in Science (OIS) Platforme er en nytænkende model for samarbejde mellem industri og forskningsverdenen. Udgangspunktet er, at idéer, data og resultater bliver delt åbent og helt uden patenter, og på Aarhus Universitet har man i fem år arbejdet med området. Modellen taler lige ind i Europa-Kommissionens ønsker til, hvordan innovationssystemer skal udvikle sig i fremtiden, og Kommissionen arbejder også allerede for at fremme Open Science i forskningsmiljøerne. AU og Novo Nordisk Fonden, der samarbejder på området, har under ledelse af AU-NAT dekan Kristian Pedersen netop været i Bruxelles for at promovere den mulige næste generation af åbenhed, nemlig OIS platforme.

AU NAT, Novo Nordisk fonden og Europa-Kommissionen til roundtable i Bruxelles

‘Publish or perish’. Sådan har det lydt i årtier for forskere, der – af frygt for, at andre løb med idéerne og finansieringen – har holdt egne forskningsresultater særdeles tæt ind til kroppen, indtil der var basis for at udkomme med en artikel i et anerkendt tidsskrift, eller der kunne opnås et patent. Men når data på den måde gemmes, går samfundet glip af vigtige muligheder for at få skabt de løsninger, som vi har brug for:

Vi står jo over for nogle globale problemer, som vi ikke kan løse alene, hverken universitetet eller virksomhederne – vi skal derimod blive gode til at samarbejde. OIS platforme er en måde at skabe tillid mellem forskningsmiljøerne og virksomhederne, så det samarbejde glider nemmere, og alle kan være mere risikovillige – Marie Louise Conradsen, Aarhus Universitet

I stedet for et kunde-leverandør-forhold får man ligeværdige parter

  • Vi skal finde på måder, hvor vi kan få mere ud af den forskning, vi bedriver, og vi står jo over for nogle globale problemer, som vi ikke kan løse alene, hverken universitetet eller virksomhederne – vi skal derimod blive gode til at samarbejde. OIS platforme er en måde at skabe tillid mellem forskningsmiljøerne og virksomhederne, så det samarbejde glider nemmere, og alle kan være mere risikovillige. I stedet for et kunde-leverandør-forhold får man ligeværdige parter, der går ind for at løse en problemstilling, som, hvis den bliver løst, kan gavne hele samfundet.

Sådan lyder det fra Marie Louise Conradsen, der til daglig arbejder på Aarhus Universitet med Open Innovation in Science i projektet ODIN, som Novo Nordisk Fonden har finansieret med hele 54,5 mio. kr.:

Vi uddeler bevillingen fra Novo Nordisk Fonden i mindre bevillinger til åbne og ”use-inspired” forskningsprojekter, og så skal forskerne og virksomhederne til gengæld dele deres data og deres resultater kvit og frit med omverdenen, så det alt sammen er tilgængeligt for andre, der kan bygge videre på det, hvis de har lyst – Marie Louise Conradsen, Aarhus Universitet

En samarbejdsmaskine, hvor AU arbejder sammen med industrien uden patenter

  • AU NAT og Novo Nordisk Fonden mødtes i Bruxelles også med EU-parlamentariker Pernille Weiss (K)

    OIS platforme er en samarbejdsmaskine, hvor vi på AU arbejder sammen med industrien uden patenter, og hvor vi får penge fra Novo Nordisk Fonden til at sponsere de forskningsprojekter, vi sætter i gang. Vi uddeler bevillingen fra Novo Nordisk Fonden i mindre bevillinger til åbne og ”use-inspired” forskningsprojekter, og så skal forskerne og virksomhederne til gengæld dele deres data og deres resultater kvit og frit med omverdenen, så det alt sammen er tilgængeligt for andre, der kan bygge videre på det, hvis de har lyst, siger Marie Louise Conradsen, inden hun fortsætter:

Accelererer opdagelserne og løsningerne

  • Derved kommer der mange øjne, der kigger på en given problemstilling, og det gør, at vi accelererer opdagelserne og dermed også løsningerne på nogle af de problemer, vi står over for, i stedet for at vi prøver at lukke dem inde i små projekter, der er snævre og hemmeligholdte. Med andre ord laver vi sammen med virksomhederne et bedre prækompetitivt vidensgrundlag, lyder ordene fra Marie Louise Conradsen.

Taler lige ind i en af Europa-Kommissionens mærkesager

Det er sød musik i Europa-Kommissionens ører, idet det er en af Kommissionens mærkesager, at vi i Europa bliver endnu bedre til at få forskningen ud at arbejde i samfundet som konkrete løsninger, der kan skabe værdi for borgerne.

Delegation fra AU NAT og Novo Nordisk Fonden bestod af AU NAT dekan Kristian Pedersen; Mikkel Bülow Skovborg, Senior Vice President Innovation i Novo Nordisk Fonden,  leder af AU Tech Transfer kontor Anette Miltoft; Professor ved Stanford og direktør for CORC (the Novo Nordisk Foundation CO2 forskningscenter) på AU Alfred Spormann; leder af AU’s Open Innovation in Science indsats Marie Louise Conradsen; Seniorforsker ved AU og DTU Maria-Theresa Norn og Senior Scientific Manager Karin Hultmann ved Novo Nordisk fonden.

Strategisk rigtigt tidspunkt for besøget i Bruxelles 

Timingen for besøget var på ingen måde tilfældig: Kommissionen er nemlig i gang med at forberede midtvejsevalueringen af Horizon Europe, og netop midtvejsevalueringen er det mest afgørende skridt i forhold til at lave det kommende rammeprogram for forskning og innovation. Derfor er det også nu, at nye pilotindkaldelser og lignende indsatser inden for rammen af Horizon Europe skal lanceres, hvis de skal have optag i fremtidige rammeprogrammer.

  • Timingen er selvfølgelig rigtig i forhold til at mødes med Europa-Kommissionen netop nu. Vi håber på, at man, når man evaluerer rammeprogrammet og kigger frem, kan igangsætte nogle pilotprojekter, der kan danne basis for mere blivende initiativer i det næste rammeprogram, som starter i 2028, forklarer Marie Louise Conradsen.

Vi har understøttet indsatsen i flere år

CDEU har understøttet AU’s indsats inden for Open Science in Innovation i flere år. I 2018 havde vi således besøg af AU-professor Kim Daasbjerg , hvor han var i Bruxelles for at åbne Kommissionens øjne for, hvad tillidsbaseret, industriel grundforskning kan betyde for både forskningen, erhvervslivet og samfundet.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet