God historie

CDEU i Ringkøbing: ’Kan mærke den gensidige interesse for EU’

31. oktober 2018

’Kollegerne længere nede ad gangen’ Således beskrives forholdet mellem medarbejderne hos Ringkøbing-Skjern Kommune og medarbejderne hos CDEU i den samarbejdsaftale, som i snart to år har eksisteret mellem den vestjyske kommune og kontoret i Bruxelles. Aftalen lægger med andre ord op til et tæt samarbejde, og i den forgangne uge tog en håndfuld medarbejdere fra CDEU til Vestjylland for at mødes ansigt til ansigt med samarbejdsparterne og for at se på, hvilke resultater aftalen hidtil har ledt til.

CDEU’s medarbejdere bliver vist rundt i det kommende oplevelsescenter i Ringkøbing, KRAFT.

Fokuserer på fem områder

Aftalen lægger op til en tæt dialog inden for områderne produktionsindustri, turisme, grøn energi og landbrug/fødevarer. Fokus er på at udveksle viden, udøve interessevaretagelse og finde medfinansiering af projekter. Desuden er der mellem kommunen og CDEU’s kultursatsning, Genvej til Europa, også et særdeles tæt samarbejde, som blandt andet har ledt til en medarbejderudveksling mellem Vestjylland og Bruxelles.

’Viljen og opbakningen er tydelig’

Julie Sand Jørgensen er kulturkonsulent hos CDEU, og hun har arbejdet tæt sammen med kommunen både på kultur- og turismeområdet. Hun fortæller om samarbejdet:

– Det er virkelig rart at opleve en gensidig interesse i EU fra Ringkøbing-Skjerns side, og det gælder lige fra medarbejder- til lederniveau. Viljen og opbakningen til EU-arbejdet er tydelig, og jeg kan mærke, at det også giver noget i forhold til arbejdet med projekterne.

Foreløbige resultater

Hidtil er der kommet følgende resultater ud af samarbejdsaftalen:

Professional SMEs in Tourism

Turismeprojektet Professional SMEs in Tourism, som Ringkøbing-Skjern står i spidsen for, har opnået 2,5 millioner kroner i EU-støtte, og projektet skal hjælpe turismeaktører med at opkvalificere deres medarbejdere for dermed bedre at kunne følge med udviklingen. Læs mere her.

COBEN

Det grønne energiprojekt, COBEN, har opnået 4 millioner kroner i EU-støtte. Pengene skal hjælpe med at sætte skub i den grønne omstilling ved at fremme energisamskabelsen mellem borgere og kommune, så der kan opnås energibesparelser i både boliger og grøn transport. Læs mere her.

NECSTour

Ringkøbing-Skjern er blevet første danske medlem af bestyrelsen for det europæiske turismenetværk, NECSTouR.
Netværket arbejder strategisk med digital turismeudvikling, kulturturisme og bæredygtighed samt med kompetenceudvikling og innovation i turismen med henblik på at sikre størst mulig kvalitet. Læs mere her.

To internationale fødevareprojekter

Deltagelse i to internationale projekter, herunder et vedr. food hubs og et vedr. lokale fødevarer

Opkvalificering og afklaring af muligheder

– Opkvalificering af Ringkøbing-Skjern-konsulenter i forhold til EU-fundingmuligheder samt ”screening” af Ringkøbing-Skjern-virksomheder i forhold til EU-funding.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv og Vækst