God historie

’Det er jo rigtigt vigtigt, at vi har CDEU som bindeled, hvis vi vil lykkes med at komme igennem med de ønsker, vi har til EU’

21. november 2019

Sådan lyder det fra Hans Østergaard (V), der er borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune. Sammen med resten af kommunens Erhvervs- og Vækstudvalg har han netop været på studietur til Leuven og Bruxelles, og på turen blev den nye samarbejdsaftale mellem CDEU og Ringkøbing-Skjern også blev underskrevet.

Tilbage i 2016 underskrev Ringkøbing-Skjern Kommune og CDEU for første gang en samarbejdsaftale. Den har ledt til så gode resultater, at en ny samarbejdsaftale i sidste uge blev underskrevet af (fra venstre) direktør for CDEU, Lars Holte Nielsen, borgmester i Ringkøbing-Skjern, Hans Østergaard (V), og af formand for Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, Søren Elbæk (A).

Aftalen gælder til og med 2020 og går ud på at fremme vækst, synlighed samt videns- og kapacitetsopbygning hos Ringkøbing-Skjern. Den bygger i øvrigt på erfaringerne fra den tidligere samarbejdsaftale.

Hvis det ikke var for kontoret her, så ville vi have væsentligt mere vanskeligt ved at søge ind på de EU-programmer, der er, og hvor vi kan hente nogle ressourcer hjem fra.

To primære årsager til ny aftale

Når Hans Østergaard (V) skal forklare, hvorfor kommunen vælger at indgå i endnu en samarbejdsaftale med EU-kontoret i Bruxelles, så har det to primære årsager:

’Dels tænker jeg, at det er vigtigt at være en del af fællesskabet såvel her som hjemme lokalt, men jeg mener også, at hvis det ikke var for kontoret her, så ville vi have væsentligt mere vanskeligt ved at søge ind på de EU-programmer, der er, og hvor vi kan hente nogle ressourcer hjem fra.’

Samarbejdsaftalen underskrives af borgmester Hans Østergaard.

’Vigtigt, at vi har CDEU som bindeled’

Derfor er der for Hans Østergaard heller ingen tvivl om, at det nytter at underskrive endnu en aftale:

– Jeg mener så ganske afgjort, at det giver god mening for os at forny samarbejdsaftalen her. Det ville ligge mig meget fjernt ikke at gøre det, for det er jo rigtig vigtigt, at vi har CDEU som bindeled, hvis vi vil lykkes med at komme igennem med de ønsker, vi har til EU.’

Samarbejdet med erhvervsrådet er guld værd i forhold til arbejdet hernede i EU, netop fordi vi har det lokale led til at udpege de virksomheder, der har de rette idéer.

CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen, med borgmester Hans Østergaard og formand for Erhvervs- og Vækstudvalget, Søren Elbæk.

Tæt erhvervssamarbejde er guld værd

Som et eksempel på den værdi, som samarbejdet kaster af sig, så nævner borgmesteren det tætte samarbejde mellem CDEU’s erhvervskonsulent i Midtjylland, Thomas Steen Hansen, og det lokale erhvervsråd i Ringkøbing-Skjern:

– Med den nye erhvervsfremmelov var vi meget betænkelige ved, at man ville frakoble det lokale niveau. Det måtte bare ikke ske, og det endte jo så heldigvis med, at vi kunne bevare det lokale erhvervsråd. Nu har jeg netop talt med Thomas Steen Hansen, og han fortæller, hvordan samarbejdet med erhvervsrådet er guld værd i forhold til arbejdet hernede i EU, netop fordi vi har det lokale led til at udpege de virksomheder, der har de rette idéer. Dermed kan erhvervsrådet kontakte virksomhederne og sige ’Prøv at høre her; her er der altså et program, som det kunne være givtigt for jer at søge ind i’ og så kan Thomas Steen Hansen komme og fortælle om mulighederne. Det samarbejde giver bare noget afkast og en ekstra dimension på vores arbejde med virksomhederne, så det er vi meget glade for, afslutter Hans Østergaard.

På grønt besøg i Leuven

Erhvervs- og Vækstudvalget på besøg i Leuven.

Foruden underskrifterne på samarbejdsaftalen bød studieturen også på et længere besøg i byen Leuven og på et besøg hos byens borgmester, Mohamed Ridouani, som fortalte om arbejdet med Green Leaf-prisen, som Leuven blev tildelt i 2018. Prisen gives til byer eller kommuner i EU, som yder en ekstraordinær miljøindsats, øger borgernes miljøbevidsthed og inspirerer andre til at tage miljørigtige initiativer. Besøget var ekstra interessant set i lyset af, at Ringkøbing-Skjern Kommune med CDEU’s hjælp har ansøgt om at opnå Green Leaf-prisen i 2021 for dermed at sætte større fokus på kommunens grønne profil.

Desuden bød studieturen blandt andet også på oplæg om landdistriktsudvikling hos Europa-Kommissionen, om erhvervspolitik og EU’s betydning for virksomheder og vækst hos Den Danske EU-Repræsentation, og på et møde med Søren Gade (V), medlem af Europa-Parlamentet.

Resultater af samarbejdet

Her følger tre eksempler på, hvorledes samarbejdet med CDEU har givet konkret værdi for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Professional SME’s in tourism

Turismeprojektet Professional SMEs in Tourism, som Ringkøbing-Skjern står i spidsen for, har opnået 2,5 millioner kroner i EU-støtte, og projektet skal hjælpe turismeaktører med at opkvalificere deres medarbejdere for dermed bedre at kunne følge med udviklingen.

Læs mere om projektet her.

COBEN

Det grønne energiprojekt, COBEN, har opnået 4 millioner kroner i EU-støtte. Pengene skal hjælpe med at sætte skub i den grønne omstilling ved at fremme energisamskabelsen mellem borgere og kommune, så der kan opnås energibesparelser i både boliger og grøn transport.

Læs mere om projektet her.

NECSTOUR

Ringkøbing-Skjern blev det første danske medlem af bestyrelsen for det europæiske turismenetværk, NECSTouR.
Netværket arbejder strategisk med digital turismeudvikling, kulturturisme og bæredygtighed samt med kompetenceudvikling og innovation i turismen med henblik på at sikre størst mulig kvalitet.

Læs mere om projektet her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lars Holte Nielsen
Direktør