Arrangementer

Kom på skriveworkshop med din Erasmus+-ansøgning

9. maj 2018

At skrive en Erasmus+-ansøgning er en intensiv og spændende proces, hvor du gennemtænker sit projekt fra a-z. Det er et håndværk, der skal læres. Det er en ny og anden måde at projektudvikle, og når du har været igennem en ansøgningsproces har du fået en ny tilgang til projekter og ansøgninger.

Der er mange spørgsmål, der presser sig på, når du skal i gang med en Erasmus+-ansøgning. Hvor skal man begynde og slutte? Hvilke ressourcemæssige og økonomiske krav stilles der, og hvordan finder man frem til europæiske partnere? Der er mange elementer, der hører til håndværket at skrive ”den gode ansøgning”.

Midtjyllands EU-kontor og Genvej til Europa afholder et mini-kursus af tre workshops i EU-ansøgningsskrivning og projektudvikling til EU´s uddannelses- og læringsprogram, Erasmus+ med særlig fokus på delprogrammet strategiske partnerskaber. Sammen med andre uddannelses- og kulturaktører som dig, får du mulighed for gensidig udveksling af erfaringer, overvejelser og viden til at kunne planlægge og bedømme dit EU-projekt. Ved at være med til at bedømme andres projekter, skærper du din viden inden for Erasmus+.

Målgruppe: Workshoppen henvender sig til projektkoordinatorer og partnere inden for kultur og uddannelse samt kulturkonsulenter, som er i gang med en Erasmus+-ansøgning. Det er et krav at invitere sin danske partner eller ressourceperson med til workshoppen.

Udbytte: Kurset hjælper dig igennem din EU-ansøgningsproces og hjælper dig med at udvikle dit projekt. Det gør dig i stand til, at få produceret velformuleret, velkvalificeret og præcist indholdsmæssigt materiale til din EU-ansøgning samt giver dig kompetencer til at arbejde europæisk.

 Tid, sted og datoer:

Workshop 1, kl. 12.00-17.00: torsdag d. 15. november 2018 i Viborg.

Workshop 2 og studietur: onsdag og torsdag d. 16-17. januar 2019 i Bruxelles.

Workshop 3, kl. 12.00-17.00: torsdag d. 28. februar 2019 i Aarhus.

Mini-kurset har plads til maks 25 deltagere. Kurset tager udgangspunkt i Erasmus+, strategiske partnerskaber.

Hvem: Lone Leth Larsen, Julie Sand Jørgensen og Elena Nielsen ved Central Denmark EU Office.

Pris: Kurset er gratis, men frokost og studietur (se særskilt program) er for egen regning.

Tilmelding: Du tilmelder dig kurset ved at sende en mail til Julie Jørgensen på jsj@centraldenmark.eu.

Du bekræfter din tilmeldelse til hver workshop hos samme.

ProgramSe det fulde program her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA