Ansøgningsrunder

3,3 mia. euro kan søges - Erasmus+ indkaldelserne for 2020 er åbne

13. november 2019

Programguiden for Erasmus+ 2020 er netop offentliggjort. Dermed kan interesserede fra hele Europa ansøge om at få del i de 3,3 mia. euro, som er programmets imponerende budget for næste år, og som skal gå til internationale mobilitets- og samarbejdsprojekter.

Erasmus+ er EU’s uddannelsesprogram, der giver mulighed for at ansøge om tilskud til internationale mobilitets- og samarbejdsprojekter. Projekterne har til formål at udvikle kultur og læring. Programmet har eksisteret i mere end 30 år og har sendt millioner af studerende på udveksling samt fostret et imponerende antal europæiske projekter.

Stigning på 12%

Budgettet for Erasmus+programmet i 2020 er på 3,3 milliarder euro, hvilket er en forøgelse på 12 % i forhold til budgettet for 2019. Denne stigning er et udtryk for, at ubrugte midler fra perioden mellem 2014 og 2019 overføres til 2020.

Åbne indkaldelser

Arbejdsprogrammet for Erasmus+ er netop offentliggjort og heri kan nye indkaldelser læses. Blandt andet kan der ansøges til europæiske, strategiske samarbejdsprojekter, hvor formålet er at udvikle, teste og implementere ny praksis indenfor et specifikt område. Udveksling af både elever, studerende, lærere og pædagogisk personale er et vigtigt element for at fremme læringen i projekterne. Partnerskabet skal bestå af minimum tre organisationer fra tre forskellige programlande. Formålet med partnerskaberne er at udbrede europæisk samarbejde og reelle brugbare resultater.

European Universities er et tiltag skabt af Kommissionen. Målet med initiativet er at styrke samarbejdet om fælles forskning og uddannelsesprogrammer i Europa. Det skal også gøres lettere for studerende og ansatte at tage på studieophold på tværs af Europa. Aarhus Universitet er med i en alliance, der hedder Circle U. Det kan du læse mere om her.

Læs mere

Oversigten over hele det nye program er tilgængelig her.

Gode eksempler fra Erasmus+programmet

I starten af dette år opnåede kulturorganisationen Swinging Europe fra Herning EU-støtte i form af tilskud fra Erasmus+. Denne nyhed kan du læse mere om her.

VIA University College’s sygeplejeuddannelse i Holstebro opnåede ligeledes tilskud fra Erasmus+, da de ville formindske studerendes frafald på uddannelsen. Den nyhed kan du læse nærmere om her.

Kan vi også hjælpe dit projekt?

Begge ovenstående projekter opnåede økonomisk støtte fra Erasmus+ via et tæt samarbejde med Central Denmark EU Office. Hvis du selv har gode idéer, som du gerne vil høre, om der er europæiske samarbejdsmuligheder i, så kontakt os endelig!