Gode historier

"Et europæisk netværk åbner en helt ny verden"

15. oktober 2019

På Kulturstudieturen 2019 kunne deltagerne se hinanden i øjnene og møde potentielle europæiske partnere. Turen foregik over to dage og fulgte et program tilrettelagt af CDEU, hvor kulturaktører fra Midtjylland fik mulighed for at møde europæiske aktører indenfor kulturområdet. Målet var at opdatere de midtjyske deltagere på europæisk kulturpolitik, udveksle erfaringer og udvikle egne kompetencer.

Deltagerne på Kulturstudieturen 2019 bestod af repræsentanter for regionen, kommuner og kulturinstitutioner.

EU bugner af muligheder for kulturaktører. Ofte kan de dog både være svære at få øje på og ressourcekrævende at gøre brug af. Det var en del af grunden til, at 31 kulturaktører fra hele Midtjylland samledes i Bruxelles, hvor de over to dage fik en introduktion til det europæiske netværk ENCATC, Europa-Kommissionens tilgang til kultur, eftermælet af kulturhovedstadsåret 2015 for byen Mons og meget mere.

Mulighed for at tale om Midtjyllands samlede kulturindsats

Kulturaktørerne — der repræsenterede regionen, kommuner og kulturinstitutioner—kom fra hele Midtjylland, så turens program, der var tilrettelagt af CDEU, lagde en god bund for at tale sammen om regionens samlede indsats for at arbejde mere europæisk. Det sås blandt andet i det afsluttende punkt i programmet, hvor deltagerne kunne diskutere og reflektere over årsrapporten for Genvej til Europa 2018-2019 som et input til den større regionale handleplan for Europæisk Kulturregion (EKR), der skal ligge klar i starten af det nye år.

Netværk åbner muligheder

Der eksisterer europæiske netværk indenfor rigtig mange områder, og på førstedagen mødtes gruppen med Giannalia Cogliandro Beyens, generalsekretær hos netværket ENCATC. Det er aktivt inden for uddannelse og forskning i kulturel ledelse og politik. Dette netværk så Klara Bernat, chef hos Ensemble Midtvest i Herning, potentiale i at være en del af:

 

”For os hos Ensemble Midtvest er det meget vigtigt, at vi gør mere end at lave koncerter. Vi skal også opbygge et publikum og garantere, at det forøges hvert år. Dette er særligt vigtigt i forbindelse med vores kontrakt med staten,” forklarer hun og fortsætter:

 

”Ensemble Midtvest består primært af kunstnere og managere. Selvfølgelig er vi professionelle, men vi har ingen tilknytning til den teoretiske side—ingen tilknytning til universiteter, fordi det ikke er en del af vores job at arbejde sammen med dem på daglig basis. Så sådan et netværk som ENCATC åbner en hel ny verden for os, hvilket kan give os indsigt i baggrunden for og det større billede af det, vi laver.”

Kulturhovedstadsåret satte et europæisk hjul i gang

Anden dag af det faglige program blev brugt i den belgiske by Mons, der var kulturhovedstad i 2015.

Her blev der udvekslet erfaringer om eftermælet som kulturhovedstad og talt om, hvordan man fortsat kan løfte kulturen i henholdsvis Midtjylland og Mons. De forskellige kulturhovedstæder har hver deres måde at arbejde videre med mulighederne, der kom med titlen. For Midtjyllands vedkommende ligger arbejdet over de næste måneder i at fortsætte dialogen region, kommuner og kulturinstitutioner imellem for at arbejde hen imod en strategi, der fortsat peger i en europæisk retning.

Læs mere om årsrapporten for Genvej til Europa her.