God historie

EU-bevilling til konference kickstarter bredere fødevare/sundhedssamarbejde

31. oktober 2018

EU har netop givet tilsagn om støtte til en konference, der skal styrke samarbejdet på fødevare/sundhedsområdet samt give en bedre behandling af patienter og borgere. Regional Udvikling i Region Midtjylland og Aarhus Universitet er hovedarrangører af konferencen.

Hvordan kan forskning og innovation bidrage til mere hensigtsmæssig patienternæring og støtte patientforløb? Det spørgsmål har Aarhus Universitet, Region Midtjylland og en række udenlandske partnere bedt EU-Kommissionen

Konferencen skal afholdes på Aarhus Universitet.

om 30.000 euro til at behandle på en konference. Nu er tilsagnet om støtten netop blevet givet, hvilket glæder Camilla Sti Andersen, der er udviklingskonsulent i Regional Udvikling, Region Midtjylland:

– Med denne konference sætter vi fokus på behovet for tværgående samarbejder mellem videns- og forskningsfelter – en tilgang, som Europa-Kommissionen i øvrigt også finder nødvendig. Derudover vil konferencen også fokusere på behovet for prioriteringer på tværs af politiske niveauer på både nationalt og europæisk plan.

Konferencen kan skyde bredere samarbejde i gang

Arrangementet, der skal afholdes på Aarhus Universitet, skal samle en række forskellige aktører, hver med deres bidrag til, hvordan forskning og innovation kan understøtte centrale problemstillinger i forhold til hensigtsmæssig patienternæring. På konferencen forventes der således deltagelse af både private og offentlige aktører, universiteter, NGO’er, virksomheder og patientorganisationer.
Konferencen kan fungere som en platform til at skyde et bredere fødevare/sundhedssamarbejde i gang og skabe en dialog med politiske niveauer og interesser på tværs. På sigt skulle dette gerne lede til mere fokus på området, innovative løsninger, nye forretningsmuligheder og også en bedre behandling af patienter og borgere såvel på hospitalerne som ude i plejesektoren.

Læs mere

Da ansøgningen om de 30.000 euro blev indgivet i sommeren 2018, skrev vi en længere artikel herom. Den kan du finde her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Maria Heilskou Pedersen
EU-specialkonsulent
Sundhed
Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling