Aktuelt

Forsinkelser i European Green Deal grundet COVID-19

13. maj 2020

Med udbruddet af COVID-19 har Europa-Kommissionens agenda for 2020 ændret sig markant. Det betyder bl.a., at dele af European Green Deal er udskudt, og at behandling og vedtagelse af Kommissionens offentliggjorte klimalovforslag vil blive forsinket. 

Kommissionen har hidtil holdt fast i, at det er vigtigt at genforhandle klimamålene i Klimaloven op til COP26, men dette arbejde er nu forsinket pga. COP26’s midlertidige udskydelse. Således vil behandling og vedtagelse af Kommissionens offentliggjorte klimalovforslag blive forsinket. 

Du kan stadig deltage i høring om Klimapagten

Den offentlige konsultation om Klimapagten kører foreløbigt som planlagt frem til d. 27. maj 2020, men forlænges muligvis pga. COP26-udskydelsen. Vi vil gerne gentage vores opfordring til at komme med input til Klimapagten, hvilket du kan læse nærmere om på linket her.  

Biodiversitetsstrategien 2030 og fødevarestrategien Farm 2 Fork også forsinket

Endvidere er Biodiversitetsstrategien 2030 og fødevarestrategien Farm 2 Fork forsinket, men de forventes begge sat på Kommissionens dagsorden inden sommer 2020. CDEU vil orientere om de to strategier i takt med, at de bliver offentliggjort. 

Allerede offentliggjorte planer og strategier - Cirkulær Økonomihandleplan, Industristrategien og Investeringsstrategien - ændres der ikke ved.  

Europa-Kommissionen sigter endvidere efter, at genopretningen af økonomi og samfund efter COVID-19 bliver en grøn genopretning. 

Kort om European Green Deal

European Green Deal blev præsenteret i december 2019 og er navnet på én af Europa-Kommissionens seks overordnede prioriteter for denne kommissionsperiode. Green Deal indeholder en række initiativer bestående af lovgivningsforslag og strategier, hvoraf nogle er specifikt rettet mod bestemte grønne områder som klima og biodiversitet, mens andre er initiativer, som går på tværs af politikområder for tilsammen at bidrage til klimaneutralitet i EU i 2050. Kommissionen beskriver selv European Green Deal som EU’s nye vækststrategi, hvilket peger på en ambition om at føre bæredygtighedspolitikken ud over miljø- og klimaområdet og ind i landbrugs-, industri-, og forskningspolitikken. 

Læs nærmere om European Green Deal her. 

Status for Green Deal – maj 2020

Green Deals første skridt var præsentationen af en ny investeringsstrategi og Fonden for Retfærdig Omstilling (Just Transition Mechanism). Mens investeringsstrategien på den ene side skulle bane vejen for bæredygtig samfundsudvikling ved at spore EU-midler og midler fra den Europæiske Investeringsbank ind på at accelerere den grønne omstilling, så har Fonden for Retfærdig Omstilling til formål at omfordele visse EU-midler til den grønne omstilling i økonomisk svage og CO2-tunge regioner.

Klimalov og klimapagt

Næste skridt var Kommissionens lancering i marts af forslag til den første europæiske Klimalov, og et forslag om en europæisk Klimapagt. Klimaloven har til formål at forpligte Europa-Kommissionen og medlemsstater til målet om klimaneutralitet i 2050 og vejen derhen. Lovforslaget kan læses her og afventer behandling af Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd. Klimapagten er et initiativ om at høre og inddrage den europæiske offentlighed i vejen mod klimaneutralitet. Klimapagten bliver endeligt foreslået efter en offentlig høring, og samfundsaktører har til d. 27. maj med at byde ind med idéer og ønsker til Klimapagtens udformning her.

Handleplan for cirkulær økonomi

Den europæiske handleplan for cirkulær økonomi blev offentliggjort d. 11. marts 2020 og kan læses på dansk her. 

Industristrategien

Ud over de nævnte lovforslag, strategier og initiativer vil European Green Deal som politisk prioritering af bæredygtighed blive søgt integreret i så mange af EU’s politikker som muligt. Et eksempel er EU’s nye industristrategi, der udkom d. 10. marts 2020 og præsenteres som en grøn vækst- og industristrategi. Industristrategien kan læses her. 

 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling