Arrangementer

Grønt webinar for kommuner og region: Sådan deltager I i grønne EU-projekter

16. december 2020

Torsdag den 7. januar inviterer CDEU til grønt webinar, hvis formål er at gøre kommuner og region bedre i stand til at deltage i EU-projekter. Det skal ske ved at tage udgangspunkt i kommunernes og regionens grønne ambitioner og i dialog med CDEU finde frem til projektmuligheder, der bidrager til at indfri ambitionerne. Webinaret er en opfølgning på det grønne webinar, vi holdt i juni måned.

Vi står mellem to programperioder, hvor EU’s nuværende programmer udløber ved årsskiftet, og hvor nye programmer starter op i løbet af 2021. I den proces kan det være svært at danne sig et overblik over mulighederne, og det er det overblik, som CDEU med sin række af grønne webinarer søger at danne.

Hvad skal der til for at få kommuner og region med i EU-projekter?

  • Mange oplever det som en udfordring at finde rundt i EU’s programmer og at få indblik i de muligheder, der er. Ved at informere om den politiske dagsorden og overordnet formidle, hvad de forskellige EU-programmer kan – og ikke mindst hvad en kommune/region får ud af at deltage – vil vi gerne udvikle en proces, som afklarer, hvad der skal til for at gøre kommuner og region klar til at deltage i EU-projekter. Samtidig er det målet at gøre CDEU endnu bedre til at rådgive i den proces, fortæller Rikke Edsjö, der sammen med resten af kontorets grønne team har arbejdet hårdt på at sammensætte programmet for webinaret den 7. januar.

Se vores første webinar om mulighederne i European Green Deal

Webinaret i starten af det nye år er en opfølgning på CDEU’s webinar fra juni 2020, hvor European Green Deal blev præsenteret af CDEU’s fagkonsulenter, ligesom de gav et overblik over EU’s programmer og gennemgik, hvad de forskellige programmer kan bruges til.

Se vores webinar om European Green Deal fra 24. juni lige her

Vil ruste kommuner og region bedre til at indfri deres grønne dagsordener

Rækken af webinarer skal informere kommuner og region om forskellige, centrale aspekter af European Green Deal, der har som hovedmål at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent i 2050:

  • Når CDEU afholder sin række af grønne webinarer, så sker det for at gøre de midtjyske kommuner samt regionen bedre rustet til at indfri deres grønne dagsordener gennem deltagelse i EU-projekter, lyder det fra Rikke Edsjö, der fortsætter:
  • Vi vil på dette andet webinar forsøge at gøre det så konkret som muligt ved at lade aktørerne selv komme til orde: Således vil de enkelte led i processen blive beskrevet dels af en kommune, der har mange års erfaring med grønne EU-projekter, dels af en kommune, der gerne vil i gang med grønne EU-projekter.

Hør om deltagelse i Horizon-projekter

På webinarets sidste del vil Adriënne Heijnen, der er seniorforsker ved Aarhus Universitets Center for Digital Transformation i Byer og Samfund, fortælle om sine erfaringer med kommunal deltagelse i Horizon-projekter. Desuden vil hun give gode råd til de, der gerne vil være partner i den type af projekter.

Deltag gerne i dialogen undervejs

Oprindeligt havde CDEU planlagt at afholde workshops for at opnå en åben dialog med deltagerne, men pga. pandemien afholdes arrangementet som et webinar. Vi håber dog på, at det digitale format ikke vil stå i vejen for den åbne dialog, og vi opfordrer deltagerne til at bidrage aktivt med spørgsmål til oplægsholderne og CDEU undervejs.

Målgruppe

Målgruppen for webinaret er kommunale og regionale medarbejdere, der beskæftiger sig med grønne projekter bredt lige fra energi til biodiversitet. Dette webinar sætter fokus på det, der ligger forud for et projekt, som eksempelvis de interne processer for at træffe beslutningen om at gå med.

Tilmelding

Er du interesseret i at deltage i webinaret, kan du tilmelde dig via dette link senest onsdag den 6. januar 2021.

Vil du vide mere?

Så kontakt vores seniorkonsulent Rikke Edsjö – du finder hendes kontaktinformation herunder.