God historie

Ikast-Brande Gymnasium søger om fasttrack til EU-midler

30. juni 2021

EU’s Erasmus+program tilbyder en unik akkrediteringsmulighed: Den gør det lettere at søge EU-midler over en årrække, og så kan den undervejs tilpasses en institutions ambitioner for det internationale arbejde. CDEU har netop præsenteret akkrediteringsmuligheden for en række midtjyske gymnasier, og her fortæller Ikast-Brande Gymnasium om, hvorfor muligheden er så attraktiv.


Karen 
Ronge Baktoft arbejder som lektor og studievejleder ved Ikast-Brande Gymnasium. I foråret fik hun nys om en interessant mulighed i EU’s store uddannelsesprogram, Erasmus+, fra CDEU’s uddannelseskonsulent, Julie Sand Jørgensen
 

  • Erasmus+programmet tilbyder nu en akkrediteringsmulighed som et konkret værktøj til at lette en institutions internationale arbejde. Man ansøger med sin internationale strategi om at blive akkrediteret, og går ansøgningen igennem, kommer man på fasttrack til at kunne søge EU-midler. De midler kan så søges til f.eks. efter-videreuddannelse for lærere og ledelse, internationale studieture til elever eller finansiering af udenlandske eksperters besøg på ens egen uddannelsesinstitution, fortæller Julie Sand Jørgensen.  

En akkreditering giver os en god mulighed for at arbejde videre med den viden, som vi har indhentet gennem vores tidligere Erasmus+projekter. – Karen Ronge Baktoft, Ikast-Brande Gymnasium

Kan bygge videre på internationale erfaringer

En sådan akkreditering lød interessant for Karen Ronge Baktoft, hvis arbejdsplads allerede har meget stort fokus på det internationale: Ikast-Brande Gymnasium har omkring 700 elever, som er fordelt på tre uddannelser; nemlig stx og HF som de to danske uddannelser og så International Baccalaureate, der er en international uddannelse med omkring 180 elever fra hele verden. Skolen har da også tidligere været med i tre Erasmus-projekter, som har givet en række erfaringer, der med fordel kan bygges videre på:  

  • En akkreditering giver os en god mulighed for at arbejde videre med den viden, som vi har indhentet gennem vores tidligere Erasmus+projekter: Vi vil gerne nyde godt af de gode erfaringer, vi har, og sørge for, at vi ikke taber de bolde, som vi tidligere har fået i luften i forbindelse med projekterne. Det gælder både partnere, som vi har fundet tidligere, men også gode erfaringer i forbindelse med forberedelse til aktiviteter, fortæller Karen Ronge Baktoft. 

Jeg er vild med det her med, at man ikke afleverer noget færdigt, som er skrevet i granit, men at ens akkreditering er tilpas fleksibel til, at man, om nødvendigt, kan tilpasse den. – Karen Ronge Baktoft, Ikast-Brande Gymnasium

Kan tilpasse akkrediteringen til nye, strategiske tiltag 

Et andet plus ved en akkreditering er ifølge Karen Ronge Baktoft, at den er tilpas fleksibel til, at den kan passe ind i virkeligheden på gymnasiet: 

  • Jeg er vild med det her med, at man ikke afleverer noget færdigt, som er skrevet i granit, men at ens akkreditering er tilpas fleksibel til, at man, om nødvendigt, kan tilpasse den til de nye tiltag, der måtte opstå i vores internationale strategi over de næste år. På den måde kan vi drible lidt videre med bolden inden for rammen og finde ud af, hvor vi vil hen, fortæller Karen Ronge Baktoft. 

Bevis på, at man prioriterer det internationale

Når det er sagt, så er det dog vigtigt at understrege, at man som uddannelsesinstitution skal have udarbejdet en international strategi for at kunne gå i gang med at ansøge om en akkreditering: 

  • Man skal se en Erasmus+akkreditering som en form for forhåndsgodkendelse: Opnår man en akkreditering, så ved Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der uddeler midler i den danske del af programmet, at man som institution prioriterer det internationale arbejde. Dermed vil ens kommende Erasmus+ansøgninger også kunne komme gennem nåleøjet noget lettere – simpelthen fordi man på forhånd har vist, at man virkelig vil det internationale arbejde og har en konkret strategi for det, lyder det fra Julie Sand Jørgensen fra CDEU.  

Man skal se en Erasmus+akkreditering som en form for forhåndsgodkendelse: Opnår man en akkreditering, så ved Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der uddeler midler i den danske del af programmet, at man som institution prioriterer det internationale arbejde. – Julie Sand Jørgensen, CDEU

Deadline for ansøgning til oktober 

Ikast-Brande Gymnasium er således i fuld gang med at søge om en akkreditering. Deadline for at ansøge ligger den 19. oktober i år, og godkendes ansøgningen om akkreditering, vil den lette vejen til EU-støtte for gymnasiets kommende Erasmus+ansøgninger for perioden frem til 2027.  

Det her program vil også kunne give en mere traditionel, dansk uddannelsesinstitution mulighed for noget interkulturel dannelse og sprogforståelse. Så sidder der andre uddannelsesinstitutioner med det fokus derude, vil de absolut også kunne få gavn af det. – Karen Ronge Baktoft, Ikast-Brande Gymnasium

Også for mere traditionelle uddannelsesinstitutioner 

Tilbage står så spørgsmålet om, hvorvidt en sådan akkreditering også kunne være interessant for de uddannelsesinstitutioner, der ikke har samme internationale profil som Ikast-Brande Gymnasium? Til det svarer Karen Ronge Baktoft: 

  • Det har klart potentiale for andre skoler også, men man bliver nødt til at sætte noget tid af, for det er ikke gjort på en eftermiddag. Vil man søge om akkreditering, kræver det en international strategi med nogle tematikker og en prioritering, ellers kan man lige så godt glemme det. Men når det så er sagt, så vil det her program også kunne give en mere traditionel, dansk uddannelsesinstitution mulighed for noget interkulturel dannelse og sprogforståelse. Så sidder der andre uddannelsesinstitutioner med det fokus derude, vil de absolut også kunne få gavn af det.  

Erasmus+ er relevant for en række aktører 

Erasmus+programmet er opdelt i flere sektorer, og Ikast-Brande Gymnasium ansøger inden for skolesektoren. Denne sektor dækker dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelser. Kommunale skoleforvaltninger har ligeledes mulighed for at ansøge under visse vilkår.

Deltag i vores online Q&A til september

Den 14. september afholder vi sammen med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen en online Q&A for at svare på spørgsmål om det at opnå en Erasmus-akkreditering.

Læs meget mere og tilmeld dig lige her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA