Direktørens klumme

Juleklumme: Det første år som visionspraktikere

14. december 2023

Tidligt i 2023 vedtog vores bestyrelse CDEU’s nye strategi ’Visionspraktiker.’ Med strategien fik vi et nyt sprog for vores kerneopgave, nemlig det at omsætte europæiske visioner til værdi i Midtjylland og det at omsætte midtjyske visioner til europæisk værdi. Det er et arbejde, som jeg synes, at vi sammen med vores aktører er lykkedes særdeles godt med at løfte i 2023, og derfor er det også emnet for denne klumme.

Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU

Da jeg skrev min klumme før sommerferien, var den allerede fyldt med gode eksempler på, hvorledes vi på CDEU var lykkede som visionspraktikere – og gennem det halve år, der siden er gået, er listen kun blevet udvidet.

Fra europæiske visioner til lokal virkelighed i Lemvig

Som visionspraktiker agter CDEU således at skabe værdi lokalt i Midtjylland ved at omsætte europæiske visioner til lokal virkelighed og lokale aktiviteter, og et rigtig godt eksempel er Klimatorium fra Lemvig, som vi har hjulpet med i det omfattende Horizon Europe-projekt NBRACER (Nature Based Solutions for Atlantic Regional Climate Resilience).

Med 131 mio. kr i EU-støtte arbejder projektet ud fra EU’s vision om at tilpasse os et stadigt skiftende klima. Klimatorium har modtaget 7,5 mio. kr. af den samlede støtte til at omdanne regn til rekreation. hvilket betyder, at projektet vil undersøge, hvordan fremtidens enorme mængder regnvand kan bruges til at overrisle områder og danne rekreative områder for borgerne. Det er samtidig en løsning, der er meget billigere end traditionelle spildevandsrør, og dermed giver projektet gevinst på flere parametre.

Aarhusianske visioner skal sætte præg på europæisk virkelighed

Kigger vi den anden vej rundt – at CDEU som visionspraktiker også søger at præge den europæiske virkelighed med lokale visioner fra Midtjylland – så kunne Aarhus Kommune være et oplagt eksempel. Aarhus Kommune er nemlig lige på nippet til at lancere et stort pilotprojekt, der skal dække hele Aarhus by, og som handler om at indføre pant på takeaway-emballage.

Målet er at nedbringe mængden af takeaway-emballage betragteligt til gavn for såvel budget som miljø, og idéen spiller direkte ind i EU’s tanker om mere genbrugsemballage i fremtiden. Derfor understøttede CDEU også Aarhus Kommune i at fortælle om pilotprojektet på generalkonferencen i Circular Cities and Regions Initiative i november, hvor 700 centrale, europæiske aktører inden for den cirkulære økonomi deltog.

Tidligt arbejde med EHDS udbredt for Europa

At være visionspraktiker betyder ligeledes, at vi vil løfte erfaringer fra regionale styrkepositioner til europæisk plan, og her kan vi ikke komme uden om professor, overlæge og daglig leder af Region Midtjyllands datastøttecenter CONNECT, Christian Fynbo Christiansen, der i oktober var inviteret af den stærke MedTech-koncern Philips til at fortælle på European Week of Regions and Cities i Bruxelles.

Her fortalte Christian Fynbo for et europæisk publikum om arbejdet med at skabe et European Health Data Space (EHDS), som Region Midtjylland i flere år har været dybt involveret i forarbejdet til.

Politisk interessevaretagelse ligeledes i højsædet

I rollen som visionspraktiker ligger ligeledes den politiske interessevaretagelse, som baner vejen for, at vores aktører kan udnytte potentialerne i EU’s programmer fuldt ud. Et eksempel er ledelsen af AU’s tekniske fakultet, som i oktober var i Bruxelles til en lang møderække arrangeret af CDEU. Formålet var at sikre en dybere forståelse af retningen for Horizon Europe’s sidste periode samt for at yde indvirkning på EU’s kommende rammeprogram for forskning og innovation, FP10. Sidstnævnte er Europa-Kommissionen nemlig stille, men sikkert i gang med at forberede, og derfor var besøget fra fakultetsledelsen da også kun et af flere besøg fra Midtjylland, som vi på CDEU året igennem har været med til at facilitere for kommuner, region og forskningsinstitutioner, som har ønsket at give Kommissionen deres input til, hvorledes det kommende rammeprogram kan tage sig ud.

Mange tak for samarbejdet i årets løb

Jeg er glad og stolt over, at vi i samarbejde med vores mange aktører er lykkedes med så meget i årets løb, som vi er, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige stor tak til jer alle sammen.

Vi glæder os til at tage hul på vores andet år som visionspraktikere, når vi er retur efter nytår.

Rigtig god jul til jer alle,

Lars Holte Nielsen

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lars Holte Nielsen
Direktør