God historie

Kick-off på Motion på Recept i Luxembourg

3. april 2019

Kan motion på recept forbedre sundheden hos psykisk sårbare? Randersklyngen er med CDEU’s hjælp kommet med i nyt EU-projekt, der skal afsøge netop dette, og i sidste uge var der kick-off på projektet i Luxembourg sammen med de øvrige europæiske partnere.

Fra venstre Jeanette Alting, Randersklyngen, og Maria Heilskou Pedersen, CDEU

Randersklyngen, der består af Randers Regionshospital samt Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommuner, vil i EU-projektet undersøge, om det er muligt at forbedre sundheden hos psykisk sårbare borgere ved at tilbyde dem motion på recept i stedet for medicin på recept.

Skal enes om kriterier for evidens

I dag mødes projektleder for Randersklyngen, Jeanette Alting, og CDEU’s sundhedskonsulent Maria Heilskou Pedersen med de øvrige partnere i Luxembourg, og der er lagt op til et tætpakket program:

– Dagen handler om at gennemgå projektets arbejdspakker og blive enige om de kriterier, som evidensen skal baseres på – for nu skal vi jo i gang med arbejdet, lyder det fra Maria Heilskou Pedersen.

CDEU fungerer som brobygger

CDEU har været med fra den allerførste drøftelse om projektet i Bruxelles i april sidste år, og igennem hele processen har kontoret fungeret som brobygger mellem det lokale/regionale niveau, det nationale niveau og EU:

– Hvis EU-arbejdet skal lykkes ude i kommunerne, så er det nødvendigt, at det ses som en støtte til det arbejde, der allerede gøres, frem for som ekstraarbejde. Derfor tager vi på CDEU udgangspunkt i, hvad der sker i de enkelte kommuner, og her kigger vi særligt på, hvad der med fordel kan udvikles. Den viden kombinerer vi så med vores indsigt i mulighederne i EU’s programmer, og på den måde hjælper vi med til, at et EU-projekt som dette kan ses som en naturlig forlængelse af det arbejde, der allerede gøres lokalt, fremfor at blive set som et stort ekstraarbejde.

Det mest patientnære fokus

EU-projektet giver Randersklyngen mulighed for at arbejde meget tæt på patienterne, og det er klyngen faktisk den eneste partner i projektet, der gør:

– I projektets konsortium er Danmark det eneste land, der har hospital og kommuner repræsenteret. Det giver os en helt anden mulighed for i projektet at komme tættere på patienterne, som jo er dem, det hele drejer sig om. Mange af de øvrige partnere er nationale institutter og vidensinstitutioner, men her har vi altså hos den danske partner et langt mere patientnært fokus.

Alle parterne i EU-projektet samlet i Luxembourg

Læs mere om EU-projektet

Hvis du er interesseret i at vide mere om projektet, kan du her læse vores uddybende historie om EU-projektet Motion på Recept.

Lægger sig op ad nationalt initiativ

De deltagende partnerlande arbejder i projektet med at tilbyde motion på recept på forskellig vis. For Danmarks vedkommende arbejdes der allerede på nationalt plan med at tilbyde motion på recept til visse patientgrupper, og det danske delprojekt om at tilbyde motion på recept til psykisk sårbare lægger sig således i kølvandet på den nationale indsats.

Her kan du læse meget mere om det danske initiativ Motion og fællesskab på recept.