Arrangementer

Konference i Aarhus: Kulturens unikke rolle i den bæredygtige omstilling

9. november 2022

Kultur er ikke indskrevet i FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er op til branchen at vise, hvordan kulturen kan spille en rolle – og påtage sig et ansvar – som driver i den bæredygtige omstilling. Derfor inviterer Region Midtjylland og Midtjysk Kulturakademi sammen med en række kulturaktører og eksperter til konference den 29. november i Aarhus for at undersøge, hvordan kulturen arbejder og kan arbejde med bæredygtighed i praksis. 

Kulturen har evnen til at få os til at reflektere over vores rolle i verden og kan nå mennesker på et andet plan end facts og tal. Den refleksion er nødvendig for at mobilisere en omstilling af vores samfund, herunder de massive adfærds- og vaneændringer, som kræves, hvis vi skal indfri verdensmålene. 

Den 29. november inviteres alle interesserede derfor med til konference på Dokk1 i Aarhus, hvor der gennem fem timers tætpakket program vil blive gået i dybden med dette vigtige emne. Konferencen består af tre akter, og den vil veksle mellem korte oplæg og panelsamtaler samt input og refleksioner fra publikum.  

Konference ligger i halen af vores nordiske kulturprojekt  

Konferencen i Aarhus lægger sig i halen af det nordiske kulturprojekt, som CDEU leder, og som Region Midtjylland er med i. Hvor projektet over det seneste år har afsøgt kulturens unikke rolle i en bæredygtig og grøn udvikling, så skal eventet i Aarhus den 29. november ses som mere inspirerende og anvisende.  

Med på konferencen er derfor også Lotte Hansen, direktør og partner i Hansen og Ersbøll Agenda, som på dagen vil indgå som gennemgående ekspert og moderator, og som frem mod den 29. november vil lave forløb med udvalgte kulturinstitutioner som cases, der skal præsenteres på konferencen. CDEU’s kulturrådgiver Louise Godt deltager desuden på konferencen som repræsentant for det nordiske kulturprojekt.  

Tid og sted for konferencen

Tirsdag 29. november fra kl. 08:30 – 13:30, Rampen, Dokk1, Aarhus  

Tilmelding

Du kan melde dig til konferencen på linket her, og ansøgningsfristen er den 18. november 2022.  
Der er plads til 150 deltagere, og pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet. 

Program for dagen

Første akt

Fra 8.30: Tjek-in og let morgenmad 

9.00: Velkommen og rammesætning v. Lotte Hansen, Hansen & Ersbøll Agenda og Region Midtjylland 

9.10: Hvordan kan kulturlivet bidrage til den bæredygtige omstilling? Tre midtjyske kulturinstitutioner er på en mission om at få indarbejdet bæredygtighed i deres strategi og forretningsplan. Med på rejsen har de Lotte Hansen og Hansen & Ersbøll Agenda, der gennem flere år har arbejdet med at rådgive virksomheder og kulturinstitutioner i den bæredygtige omstilling. 

Panelet deler erfaringer fra arbejdet og reflekterer over kulturlivets mulige unikke rolle i den bæredygtige omstilling. 

Mød:
Per Smedegaard, direktør, Teatret Svalegangen
Hans Christian Molbech, kommunikationsansvarlig, Slagteriet
Bo Skaarup, direktør, Naturhistorisk Museum 

10.25: Pause 

Anden akt

10.35: Har vi brug for kulturens verdensmål? 

Mangler der et verdensmål om kultur? Lotte Hansen mener ja og giver sit bud på, hvordan dette kunne se ud og hvordan man kan måle på arbejdet med bæredygtighed. Her præsenterer Lotte også første udkast til kulturens ESG-tabel, som trykprøves i samtale med Elsebeth Gerner Nielsen og publikum. 

Mød:
Elsebeth Gerner Nielsen, selvstændig, Gerner Advice, bestyrelsesmedlem i Kulturens Analyseinstitut, formand, Den danske UNESCO-nationalkommission, bestyrelsesmedlem Poul Due Jensens Fond, fhv. kulturminister og MF (R)  

11.35: Frokost og netværk 

Tredje akt

12.20: Vanebrud og mobilisering – hvordan handler vi? 

Hvad kræver det at flytte mennesker i holdning og handling? Hvordan kommer vi fra bevingede ord og gode intentioner til de reelle adfærds- og vaneændringer, som kræves af os alle, hvis vi skal indfri verdensmålene? 

Sammen med to eksperter, der begge arbejder med menneskelig adfærd og vanebrud i praksis, undersøger Lotte Hansen, hvordan kulturen kan spille en særlig rolle ift. at mobilisere til en bæredygtig omstilling. 

Mød: 
Simon Elsborg Nygaard, ph.d. i bæredygtighedspsykologi og selvstændig bæredygtighedskonsulent Thomas VovemoD Lütken, vanebrudsekspert, direktør ved Vanebrudspalæet 

13.20: Opsamling og tak for i dag ved Lotte Hansen, Hansen & Ersbøll Agenda og Region Midtjylland

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Louise Godt
EU-rådgiver
Kultur